Angoasa0 Comments

Publicat in:
Etichete: angoasa, psihoterapia, tratamentul angoasei

DEFINIŢIE SI LIMITE

Angoasa normală trebuie diferenţiată de angoasa pato­logică. De fapt, doar aceasta din urmă necesită un tratament, fie că este de natură psihologică, fie că este asociată tratamentului medicamentos.

OBIECTUL FRICII

Natura obiectelor pe care le întâlnim în viaţă şi care declan­şează angoasa nu sunt suficiente pentru a face diferenţa între angoasa normală şi cea patolo­gică. Putem manifesta o angoasă patologică în faţa unui obiect al cărui aspect este neliniştitor.

De exemplu, pentru persoanele care nu sunt dresori de animale sălba­tice sau care nu sunt atrase în mod special de felinele mari, este per­fect normal să simtă frică în faţa unui leu. Cu toate acestea, se poate dezvolta o angoasă patologică faţă de un astfel de animal. Natura răspunsului determină caracterul normal sau patologic al angoasei: fuga este un răspuns normal, în timp ce panica totală, care pro­voacă lipsă de reacţie, numită şi siderare, este anormală.

TRATAMENTUL ANGOASEI

Se presupune că inhibiţia anxi­oasă ar fi principala particularitate a angoasei patologice. Adminis­trarea de medicamente menite să lupte împotriva angoasei (medi­camente anxiolitice) suprimă această inhibiţie, într-un mod similar celui în care alcoolul acţionează asupra anumitor per­soane, fară a avea însă efectele distructive ale acestuia. Mulţu­mită dispariţiei acestei inhibiţii, este posibil să găsim o reacţie mai adecvată în faţa unei situaţii în care resimţim un pericol.

Invers, utilizarea de tranchili­zante în situaţii de stres poate fi deranjantă uneori atunci când se poate alege dintre mai multe reacţii posibile. De fapt, aceste medicamente pot provoca o dimi­nuare a vigilenţei şi pot împiedica utilizarea unor comportamente noi.

Anumite tehnici psihoterapeutice (terapiile inspirate din modelul comportamental şi psihoterapia psihanalitică) încearcă să explice motivaţiile angoasei şi pot furniza răspunsuri noi persoanelor anxi­oase. Psihoterapia aduce lămu­riri persoanelor asupra naturii conflictelor interne care le sfâşie şi le permite să găsească răspun­suri adecvate. Dacă angoasa per­sistă, aceasta nu va mai provoca o reacţie de siderare, întrucât paci­entul va putea gestiona mai bine situaţia stresantă.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Angoasa

Lasă un răspuns