Structura spermatozoidului2 comentarii

Publicat in:


Spermatozoizii maturi sunt celule special alcătuite astfel încât deplasarea lor către ovulul femeii să fie cât mai facilă.

Spermatidele se deplasează către cele mai apropiate celule Sertoli, unde primesc nutrienţi sub formă de glicogen, proteine, zaharuri şi alte forme. Aceştia le asigură ener­gia necesară şi îi ajută să se matureze, transformându-se în sper­matozoizi.

Spermatozoizii sunt unele din­tre cele mai specializate celule din corp. Fiecare spermatozoid măsoară 0,05 mm în lungime şi este alcătuit din cap, gât şi coadă.

SPERMATOZOIZII – Capul si gatul

Capul spermatozoidului are forma unei lacrimi turtite şi conţine un sac cu enzime, cunoscut subnumelede acrozom, enzime ce au importanţă vitală în capacitatea spermatozoi­dului de a sparge şi penetra stratul extern protector al ovulului femeii, în timpul procesului de fertilizare.

In spatele acrozomului se găseşte nucleul celulei, ce con­ţine o jumătate din setul de gene, materialul genetic (ADN-ul) fiind selectat ta întâmplare, din interi­orul celor 23 de cromozomi.

Dato­rită procesului de meioză, fiecare spermatozoid posedă un set unic de informaţii genetice.

Gatul spermatozoidului este reprezentat de zona fibroasă, la nivelul căreia partea de mijloc a spermatozoidului se uneşte cu capul acestuia. Este o struc­tură flexibilă, care permite capu­lui să înoate dintr-o parte în alta, facilitând mişcările de deplasare a acestuia.

STRUCTURA COZII

Coada spermatozoidului constă dintr-o pereche de filamente lungi, înconjurate de două inele, fiecare conţinând nouă fibrile. La capă­tul din faţă al cozii mai există un inel, cu fibre externe mai dense şi o teacă de protecţie a cozii. Coada este împărţită în trei porţiuni:

Partea de mijloc – partea cea mai rapidă a cozii, datorită unui strat spiralat adiţionaL, plin de unităţi pro­ducătoare de energie, numite mitocondrii. Acestea produc energia necesară spermatozoidului, permitandu-i acestuia să înoate.

Partea principală – constă din 20 de filamente şi stratul dens exterior şi din teaca cozii.

Partea distală – aici fibrele dense şi teaca se subţiază, ceea ce are ca rezultat faptul că această porţiune este învelită de o mem­brană celulară subţire. Acest mod de învelire gradată este ceea ce permite mişcările tipice ale sper­matozoidului, de înot prin mediul lichid, către ovul.

Fiecare spermatozoid constă dintr-un cap ce conţine un sac cu enzime, o porţiune de mijloc şi o coadă. Mişcările specifice, asemenea unui bici, ale cozii, propulsează spermatozoidul către ovul.

Producţia de spermatozoizi si ejacularea

Odată ce cozile lor sunt pe deplin dezvoltate, spermatozoizii sunt eli­beraţi de celulele Sertoli, în tubii seminiferi. Pe măsură ce este secretat lichidul în tubi, de către celulele Sartoli, se produce un curent care antrenează sperma­tozoizii, ducându-i către epididim. Acesta este un tub lung, înfăşurat în jurul testiculelor, în care ei sunt depozitaţi.

EJACULAREA

Spermatozoizii sunt propulsaţi din epididim, în timpul stimulării sexu­ale, către vasele deferente, printr-o undă de contracţie musculară, din interiorul sistemului de canale. Ei călătoresc către canalul ejaculator, prin prostată, îndreptându-se către uretră. Aici ei sunt scăldaţi în secre­ţiile prostatei şi veziculelor semi­nale (mici saci ce conţin constitu­enţi ai spermei). Rezultatul este un lichid dens, de culoare alb-gălbuie, cunoscut sub numele de spermă.

Numărul mediu de spermatozoizi (din lichidul ejaculat) este de apro­ximativ 300 de milioane.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Structura spermatozoidului

2 comentarii

Pings and Trackbacks

Lasă un răspuns