Aparatul reproducator masculin0 Comments

Publicat in:


>

Informaţii generale

Aparatul reproducător masculin este astfel alcătuit încât să faciliteze procesul de fecundare a ovulului elaborat de organismul feminin. Tulburările de reproducere care pot duce la infertilitate masculină, necesită investigaţii amănunţite de specialitate.

Aparatul reproducător masculin este alcătuit din testicule (adăpos­tite în scrot), penis şi un sistem de căi de conducere şi glande acceso­rii, inclusiv prostata.
Testiculele au rol în producerea spermei, celulele sexuale mas­culine esenţiale pentru fecun­dare. Penisul este organul sexual esenţial pentru transferul lichidu­lui seminal (care conţine spermă) în interiorul aparatului reprodu­cător feminin, în cursul contactu­lui sexual.

FERTILITATEA

Pentru ca un bărbat să fie fertil, trebuie să producă cantităţi nor­male de spermatozoizi sănătoşi şi mobili, capabili să străbată mucu-sul cervical de la intrarea în uter şi să se deplaseze în sus de-a lungul trompelor uterine, pentru a întâlni şi penetra ovulul eliberat de la nivelul ovarelor.
Pentru ca aceşti spermatozoizi să poată ajungeîn aparatul repro­ducător feminin, bărbatul trebuie în primul rând să fie capabil de erecţie şi ejaculare.

TULBURĂRILE DE FERTILITATE

La nivelul aparatul reproducător masculin pot surveni o serie de tul­burări care să necesite tratament medical. Pentru a putea depista cauza unei astfel de probleme,medicul va efectua întâi o anam­neză amănunţită şi de-abia apoi va trece la examenul clinic şi la reco­mandarea unui set de analize.
Tratamentul adecvat va fi pla­nificat pe baza diagnosticului şi a rezultatelor analizelor. Pacien­tului i se poate prescrie un trata­ment medicamentos sau chirur­gical sau i se poate recomanda să îşi schimbe stilul de viaţă. Adese­ori recomandările pot fi sumare, ca de pildă reducerea consumului de alcool.
în multe dintre cazuri, bărba­ţii care prezintă probleme legate de fertilitate vor fi orientaţi către serviciile specializate din cadrul spitalelor.


Sperma unui bărbat poate fi analizată la microscop. în acest fel se determină numărul de spermatozoizi şi motilitatea acestora – capacitatea lor de a se deplasa în mod eficient.

Ambii membri ai cuplurilor care solicită investigaţii pentru probleme de fertilitate, vor fi examinaţi de specialişti. Investigarea cauzelor de Infertilitate masculină necesită de obicei efectuarea unui număr de analize.


Investigarea aparatului reproducător masculin

Cuplurile diagnosticate ca având pro­bleme de fertilitate vor fi trimise la o clinică specializată. Aici, printre investigaţiile privind fertilitatea mas­culină, se numără:
■ întrebări referitoare la stilul de viaţă, printre care cele privind viaţa sexuală şi consumul de alcool;
■ Examenul clinic al organelor geni­tale masculine;
n Analiza microscopică a spermei în scopul determinării numărului de spermatozoizi, a motilităţii şi calităţii acestora;
■ Biopsia testiculară pentru exami­narea microscopică a formării sper­mei;
II Testele cu substanţă de contrast -pentru stabilirea permeabilităţii tubi-lor prin car circulă sperma.

ALTE PROBLEME

Când nu este vorba de o problemă legată de fertilitate, tulburările exis­tente la nivelul sistemului reprodu­cător sunt investigate în general de medicii urologi.
Printre astfel de tulburări se numără: anomaliile congenitale, afecţiunile inflamatorii şi vasculare şi tumorile aparatului genital. Inves­tigaţiile efectuate includ examenul fizic, imagistica – inclusiv investigaţi­ile ecografice şi analizele de sânge.

Investigarea infertilităţii masculine necesită examinarea unei probe de spermă. Aceasta va fi analizată pentru a se vedea dacă bărbatul respectiv produce un număr corespunzător de spermatozoizi sănătoşi.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Aparatul reproducator masculin

Lasă un răspuns