Conceptia corpului uman0 Comments

Publicat in:


Milioane de spermatozoizi călătoresc prin tractul reproductiv feminin în căutarea ovulului. Este nevoie de sute de spermatozoizi pentru a rupe învelişul extern al ovocitului,dar numai unui dintre ei îl va fertiliza.

Fertilizarea apare atunci când un singur gamet masculin (sperma­tozoid) şi un singur gamet feminin (ovocit) se unesc în urma unui con­tact sexual. Intre cele două celule se produce o fuziune, prin care apare o nouă viaţă.

SPERMATOZOIDUL

După cea avut loc contactul sexual, spermatozoizii din conţinutul spermei se deplasează către uter. De-a lungul acestui traseu ei sunt hră­niţi de către mucusul alcalin din canalul cervical. Din uter, sperma­tozoizii îşi continuă drumul către trompele uterine.
Deşi distanţa implicată este de doar aproximativ 20 de cm, timpul necesar străbaterii ei poate fi de până la două ore, deoarece rapor­tat la mărimea spermatozoidului, distanţa este considerabilă.

SUPRAVIEŢUIREA

Deşi cantitatea medie de spermă eliberată în timpul unei ejacu­lări conţine în jur de 300 de mili­oane de spermatozoizi, numai o mică parte dintre aceşti (aproxi­mativ 10.000) vor reuşi să ajungă în trompa uterină, unde este loca­lizat ovocitul. Aceasta deoarece mulţi dintre spermatozoizi vor fi distruşi de mediul vaginal ostil sau se vor pierde în alte zone ale trac-lului reproductiv.

Spermatozoizii nu sunt capabili să fertilizeze ovocitul decât după ce au petrecut un timp în organismul femeii. Fluidele din tractul reproductiv feminin activează sperma­tozoizii, făcând ca mişcările lor specifice de deplasare, asemenea unei lovituri de bici, de la nivelul cozii, să devină mai intense.

Mişcarea spermatozoizilor de-a lungul drumului lor către ovocit este facilitată şi de contracţiile uterine, care îi împing către corpul acestuia. Contracţiile uterine sunt stimulate de către prostaglandinele ce sunt conţinute de spermă, dar şi produse în timpul orgasmului feminin.

OVOCITUL

Odată ce a fost eliberat din folicul (în timpul ovulaţiei), ovocitul este împins către uter, de mişcările unduitoare ale celulelor ce alcătu­iesc mucoasa trompei uterine. Ovo­citul se uneşte de obicei cu sper­matozoidul la aproximativ două ore de la contactul sexual, în porţiunea externă a trompei uterine.

După contactul sexual, milioane de spermatozoizi îşi croiesc drum în tractul reproductiv feminin, în căutarea ovocitului.


Deşi foarte mulţi spermatozoizii încep călătoria către ovocit, doar o mică parte ajung în trompa uterină. Majoritatea lor este distrusă sau ei se pierd pe drum.


Cum ajunge Spermatozoidul la Ovocit

In drumul său către ovocit, sper­matozoizii sunt sărăciţi de coles­terol, ceea ce duce la fragilizarea membranelor acrozomiale. Acest proces este cunoscut sub numele de capacitare şi, în lipsa lui, ferti­lizarea nu se poate produce.

Odată ajuns în imediata apro­piere a ovocitului, spermatozoidul este atras de acesta printr-un pro­ces chimic. Când spermatozoidul ajunge în sfârşit în contact cu ovo­citul, membranele lui acrozomi­ale sunt complet îndepărtate, ast-felîncât conţinutul fiecărui acrozom (compartiment al spermatozoidului, ce conţine enzime) este eliberat.

PENETRAREA

Enzimele eliberate de spermato­zoizi provoacă o rupere a masei de celule cumulus şi a zonei pel­lucida, care reprezintă straturile externe, cu rol de protecţie, ale ovocitului. Este nevoie de rupe­rea a aproximativ 100 de acrozomi pentru a distruge prin digestie bariera externă şi a crea o cale de acces prin straturi, pentru un sin­gur spermatozoid.

In acest fel spermatozoizii ce ajung la ovocit se sacrifică pentru a permite penetrarea citoplasmei ovocitului de către un alt sperma­tozoid.

Atunci când spermatozoizii ajung la ovocit, ei eliberează enzime. Aceste enzime distrug straturile protectoare externe ale ovocitului, permiţând pătrunderea unui spermatozoid.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Conceptia corpului uman

Lasă un răspuns