Astmul o boala cronica0 Comments

Publicat in:
Etichete: astm, astmul, tratament astm

tratamentul astmului la copiiIn prezent, nici un tratament nu per­mite vindecarea definitivă a astmu­lui. Au fost obţinute progrese, în ceea ce priveşte terapia, graţie unei mai bune înţelegeri a mecanismului bolii. Medicii au posibilitatea să aleagă între mai multe medicamen­te. Administrate copilului sub control medical – sub formă de aerosol, spray, pudră sau inhalaţie -, aces­tea îi permit să ducă o viaţă întru totul normală.

Crizele de astm survin ade­seori seara sau noaptea. După o chintă de tuse, expi­raţia copilului devine şuieră­toare şi dificilă; copilul trans­piră, bătăile inimii se accele­rează, degetele şi buzele pot căpăta o tentă albastru-violetă. Crizele tind să se liniş­tească după câteva zeci de minute.

Evoluţia astmului este foarte variabilă: boala poate să ră­mână limitată la câteva crize izolate care nu pun o proble­mă reală, sau acestea se pot succeda la intervale neregula­te. In acest caz, va fi necesar un tratament de fond.

TRATAMENT ASTM

Terapia astmului se bazează pe admi­nistrarea de bronhodilatatoare, care lărgesc bronhiolele pentru a ameliora trecerea aerului.

Tratamentul astmului trebuie să fie evaluat în funcţie de intensitatea acestuia, a manifestărilor pe care le declan­şează şi a vârstei copilului.

Antiinflamatoarele pe bază de corticoizi trebuie evitate în tratament continuu, căci ele pot perturba creşterea copilului; dar, ca şi în cazul bronhodilatatoarelor, acum se pot administra cu o mai bună toleranţă sub formă de spray.

Chiar în absenţa cri­zei, este preconizat un trata­ment de fond, care îi permite copilului să ducă o viaţă nor­mală.

Spitalizarea este uneori indispensabilă pentru a admi­nistra medicamentele prin perfuzie sau pentru a-l oxige­na pe bolnav. In prezent, nu există un tratament care să vindece complet astmul. Dacă aveţi nevoie, nu ezitaţi să solicitaţi un ajutor psiholo­gic pentru neliniştea provo­cată şi întreţinută de boala copilului.

ALERGIA NU EXPLICĂ TOTUL

Adeseori, astmul este calificat ca fiind alergic, pentru că este provocat de praf, de acarienii prezenţi în aşternutul de pat şi în covoare sau de perii animalelor domestice.

Totuşi, principalul factor care declanşează boala este infecţia virală a căilor respiratorii superioare. De aceea, recrudescenţa astmului se produce toamna şi vara.

Inhalarea de poluanţi, de aer rece şi umed provoacă, de asemenea, crize de astm. Ingrijirile se întemeiază, mai curând, pe o supraveghere medicală atentă decât pe o desensibilizare ale cărei rezultate sunt adeseori incerte.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Astmul o boala cronica

Lasă un răspuns