Vaccinarile0 Comments

Publicat in:
Etichete: difteria, poliomielita, tetanosul, vaccin, vaccinuri

In ţările industrializate, vaccinarea a făcut să dispa­ră, practic, boli precum: difteria, poliomielita sau tetanosul. In fiecare an, în ţările aflate în curs de dezvoltare, vaccinarea salvează în jur de 1.500.000 de copii.

Prima vaccinare a fost făcută în 1796. De atunci, cerce­tările s-au intensificat pentru a eradica anumite boli şi pen­tru a spori rezistenţa organis­mului.

MOD DE ACŢIUNE

Vaccinul este un preparat microbian introdus în orga­nism. El determină formarea de anticorpi care distrug mi­crobul în cauză. Vaccinarea constă în administrarea aces­tui preparat, care imunizează corpul împotriva unei anu­mite maladii. Ea reprezintă o modalitate de prevenire a unei infecţii sau un mijloc de apărare în faţa unei maladii existente. Vaccinul este ad­ministrat prin injecţie (ade­seori în braţ).

Vaccinarea poate fi efectuată în doză unică (o singură dată) sau multiplă, asigurând o protec­ţie de bună calitate, care ne­cesită, pentru a fi mereu efi­cientă, injecţii de rapel (în general, din 5 în 5 ani sau din 10 în 10 ani).

VACCINĂRILE CURENTE

La copil, anumite vaccinări sunt obligatorii, altele, facul­tative, dar insistent reco­mandate. Fiecare ţară are propriile condiţii epidemiologice şi dispune de un calen­dar al vaccinărilor . In ţările unde bântuie anumite maladii (holera, fri­gurile galbene), vaccinările sunt indispensabile.

REVACCINĂRI, CONTRAINDICAŢII

Anumite vaccinuri nu oferă imunitate pe viaţă contra unei boli. De aceea trebuie efectuat un rapel după prima vaccinare. Astfel, vaccinarea împotriva tetanosului trebu­ie refăcută din 10 în 10 ani.

Anumite contraindicaţii la administrarea unui vaccin sunt absolute; altele nu sunt decât temporare: febră, ur­mări ale unei intervenţii chirurgicale. Administrarea unui vaccin poate să pro­voace reacţii locale (dureri, pete roşii pe piele, umflă­turi), febră şi uneori reacţii alergice (urticarie).

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Vaccinarile

Lasă un răspuns