Hemofilia -Tratament0 Comments

Publicat in:
Etichete: dona­tori de sânge, hemofilie, tratament hemofilie

PRINCIPIILE TRATAMENTULUI

Tratamentul se bazează pe administrarea de fracţiuni coagulante concentra­te, fabricate din plasmă sangvină. Terapia, practicată sub supraveghere medicală, variază după gravitatea maladiei: ea poate să fie făcută sistema­tic şi preventiv, sau la cerere, în caz de manifestare patologică sau de trau­matism.

Acum 50 de ani, tinerii bol­navi de hemofilie ajungeau rareori la vârsta adultă. In zilele noastre, hemoragiile sunt stopate gratie substanţe­lor coagulante. In acest scop, sunt administrate cât se poate de repede perfuzii, la declanşarea unei hemoragii. In caz de sângerare severă şi neobişnuită, este indispen­sabilă spitalizarea. Pentru a preveni hemoragiile, hemofilicii îşi injectează doze repe­tate de concentrate de factor VIII sau IX.

Acest tratament are la bază substituţia în cantitate sufi­cientă a factorului deficitar. Până de curând, produsele de substituire erau obţinute din plasma numeroşilor dona­tori de sânge; ele necesitau donaţii de sânge de la mai multe zeci de persoane pentru fiecare injecţie, de unde riscuri mari de transmi­tere a diverşilor viruşi (HIV, hepatite etc.) Pericolul este astăzi limitat, graţie ingine­riei genetice care permite obţinerea factorilor respec­tivi prin biosinteză şi elimină riscurile transmiterii virale.

HEMOFILIA ŞI SPORTUL

O afecţiune de asemenea tip expu­ne copilul riscului de hemoragie chiar şi atunci când este vorba doar de mici traumatisme. Injectarea repetată a factorului care lipseşte (la fiecare două-trei zile) permite asigurarea unui nivel sangvin al factorului antihemolitic suficient de ridicat pentru a evita hemoragiile.

Graţie acestui procedeu, calitatea vieţii hemofilicilor s-a ameliorat categoric de mai mulţi ani încoace, întrucât ei pot practica activităţi coti­diene şi sportive normale. Este de preferat totuşi să se evite sporturile violente sau cu riscuri traumatice, ca judoul, fotbalul ori echitaţia. Sunt recomandate sporturi ca nataţia sau mersul pe jos.

VIATA COTIDIANĂ A HEMOFILICULUI

Centrele specializate le per­mit bolnavilor să ducă o via­ţă aproape normală. Aseme­nea instituţii oferă informaţii despre riscurile, tratamentul şi prevenirea afecţiunii.

O infirmieră se află la dispo­ziţia copiilor pentru a-i învăţa să-şi facă singuri injecţiile cu produsele de substituţie. învăţarea începe foarte devreme, între 8 şi 10 ani. Sunt necesare câteva precauţii zilnice: copilul tre­buie să evite şocurile şi căde­rile care îi pot provoca răniri şi sângerări; în timpul deplasărilor, el trebuie să aibă asupra lui o trusă care să conţină materialul de per­fuzie.

 

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Hemofilia -Tratament

Lasă un răspuns