Febra la copiiUn comentariu

Publicat in:
Etichete: buze albăstrii, febra, oboseală anormală, ochi străluci­tori, ten palid, transpiraţie

Bolile infantile sunt foarte frecvente. Starea copilului febril trebuie supravegheată îndeaproape, mai cu seamă dacă febra este însoţită de simptome neobişnuite.

Lipsa poftei de mâncare şi absenţa bunei dispoziţii as­cund adeseori începutul unei maladii. In această situaţie, consultarea unui medic este necesară, pentru a determina originea bolii, a asigura supra­vegherea necesară şi trata­mentul adecvat.

FEBRA

Temperatura normală a cor­pului variază între 36,5°C şi 37,5°C. In jurul acestor va­lori se pot produce variaţii mici; ele nu indică nimic neliniştitor, în cazul în care copilul nu prezintă şi alte simptome.

Febra este, în general, provo­cată de o infecţie şi ea indică reacţia organismului la agre­siunea unui virus sau a unei bacterii. In niciun caz nu tre­buie să treceţi cu vederea un puseu de temperatură, pen­tru că el poate antrena diver­se complicaţii.

In cazul în care copilul vi se pare febril, nu vă încredeţi numai în pri­mele dumneavoastră impre­sii, ci luaţi-i temperatura cu un termometru. Acesta este încă cel mai bun mijloc de a vă linişti şi de a lua măsurile ce se impun: consultare me­dicală, îngrijire la domiciliu sau spitalizare.

La sugari, temperatura poate atinge foarte repede 40°C. Atunci când este însoţită de semne neobişnuite (oboseală anormală, transpiraţie, ten palid, buze albăstrii, ochi străluci­tori, picioare şi mâini reci, ţipete), trebuie să consultaţi rapid un medic.

La copilul mai mic de 4 ani, febra trebu­ie întotdeauna tratată atunci când depăşeşte 38°C, pentru că există riscul de convulsii. Pentru a face să scadă febra, aşteptând sosirea medicului,  puteţi să lăsaţi copilul îmbrăcat cat mai lejer. Un remediu eficient este baia la temperatură cu 2° mai mică decât cea a corpului copilului (de exem­plu, cu apă de 37°C dacă tem­peratura lui este de 39°C). Faceţi-l să bea cu regularitate şi daţi-i alternativ Panadol si Nurofen, respectând me­reu dozele indicate pentru vârsta şi greutatea lui.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Febra la copii

Un comentariu

  1. ioana

    Este interzisa administrarea aspirinei copiilor sub 10 ani.

Lasă un răspuns