Halucinatiile – I0 Comments

Publicat in:
Etichete: halucinatiile, halucinatiile auditive, intrapsihice

Halucinaţiile sunt percepţii de obiecte şi voci care nu există în realitate. Aceste fenomene patologice pot apărea pe parcursul a diferite boli psihice şi neurologice.

Indiferent dacă sunt auditive sau vizuale, halucinaţiile însoţesc adesea tulburările mintale sau neurologice.

PRINCIPALELE TIPURI DE HALUCINAŢII

Principalele halucinaţii sunt auditive, intrapsihice sau vizuale. Con­ţinutul lor depinde în mod esenţial de povestea bolnavului. Prezenţa lor este patologică şi cere o supra­veghere medicală.

Halucinaţiile auditive. Cel mai adesea, bolnavul aude voci. Cuvin­tele sunt percepute ca şi cum ele ar fi cu adevărat pronun­ţate de către cineva. Vocea este uneori recunoscută, identificată şi localizată în spaţiu. Ea pro­nunţă cuvinte ostile (ameninţări, insulte, injurii) sau binevoitoare şi dă multe sfaturi care îi provoacă bolnavului stări delirante mistice sau religioase.

Halucinaţiile intrapsihice. Fac să intervină fenomene mai com­plexe. Bolnavul crede că aude voci interioare, dar care nu au caracteristicile verbale şi acustice ale vocii normale. Este vorba despre conversaţii mintale care îl privesc şi se interferează în sche­mele sale de gândire. Bolnavul atribuie de bunăvoie aceste ma­nifestări fenomenelor telepatice. Halucinaţiile vizuale. Se asea­mănă cu halucinaţiile auditive, dar fac să intervină vederea: persoana vede ceva ce nu există. Atunci când apar în bolile min­tale, ele nu se ivesc izolat, ci sunt însoţite de alte halucinaţii.

CÂND SE APELEAZĂ LA UN SPECIALIST?

In afara câtorva cazuri de halu­cinaţii survenind la o persoană normală, într-o stare apropiată de visul în stare de trezie – care sunt întotdeauna criticate de persoana în cauză de îndată ce aceasta a ieşit din reveria sa – şi de halucinaţiile apărând sub influenţa unei substanţe toxice, pre­zenţa halucinaţiilor semnalează existenţa unei tulburări psihice sau neurologice, care trebuie pusă rapid sub observaţie.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Halucinatiile – I

Lasă un răspuns