Autism – Simptome si Tratament0 Comments

Publicat in:
Etichete: autism, simptome, terapie autism, Tratament

SIMPTOME AUTISM

La copil, autismul se mani­festă, în general, înaintea vâr­stei de 30 de luni şi, cel mai adesea, în cursul primului an de viaţă. Prima manifestare este refuzul mângâierilor sau chiar al oricărei atingeri. In general, copilul autist este prea liniştit, pasiv şi solitar.

El pare a nu vedea pe nimeni şi nimic din jur, sau înţelege greşit. Şi mai tulburător, nu ştie să surâdă. Foarte distant chiar şi cu părinţii, evită pri­virile şi preferă să stea singur. Indiferent la regulile sociale şi la sentimentele celorlalţi, se interesează mai mult de obiecte decât de persoane.

Opune o rezistenţă acerbă faţă de cea mai mică schim­bare, concretizată prin ţipete şi plânsete, şi reacţionează printr-o iritare excesivă, chiar violentă, când se află într-o situaţie nouă sau când este deranjat din activităţile sale.

Nu manifestă niciun fel de interes faţă de imaginea sa în oglindă. Activitatea lui este adeseori stereotipă: reprodu­ce necontenit gesturi cu obiecte diferite (pietricică, sfoară), sau repetă aceleaşi mişcări (îşi trosneşte degete­le, se joacă îndelung cu mâi­nile). De multe ori, este obse­dat de un subiect particular, singular şi se ataşează excesiv de unele ritualuri de joacă, de unele obiecte sau de unele colecţii bizare. Uneori, adop­tă comportamente stranii: merge în vârful degetelor, timp de mai multe clipe îşi răsuceşte degetele, se balan­sează îndelung, se plesneşte sau chiar se mutilează. Acti­vitatea sa poate fi, de aseme­nea, întreruptă de perioade de agitaţie.

Trăsătura dominantă a bol­navului este reducerea extre­mă a comunicării, care poate ajunge până la absenţa ei to­tală. întârzierea vorbirii este foarte frecventă: copilul înţe­lege greu cuvintele care i se spun, inventează cuvinte şi repetă ceea ce aude. Când ajunge, în sfârşit, să dobân­dească capacitatea de a vorbi, vocabularul lui rămâne foarte limitat. Dezvoltarea intelec­tuală începe să-şi încetinească ritmul, ceea ce face adeseori dificilă, sau imposibilă, orice deprindere. In ciuda tuturor acestor simptome, aspectul fizic al copilului, ca şi coor­donarea sa musculară sunt normale.

O ORIGINE DISCUTATĂ

Autismul, care înseamnă „închidere în sine”, este un fenomen a cărui origine este insuficient elucidată, în pofida teoriilor şi studiilor care au fost întreprinse asupra sus-numitei boli. Anumite cazuri de autism ar avea o origine genetică sau biochi­mică care ar genera funcţionarea anormală a creierului. Alte cazuri ar putea fi legate de situaţii patolo­gice: familii care prezintă tulburări psihiatrice mai mult sau mai puţin importante.

TRATAMENT AUTISM

Tratamentul nu poate fi făcut decât într-un mediu specializat, cu o echipă medi­cală pluridisciplinară. El se bazează pe o îngrijire educa­tivă şi psihoterapeutică. Copi­lul trece astfel prin învăţarea vorbirii sau prin reeducarea limbajului (ortofonie) şi prin şedinţe de psihomotricitate.

Terapia vizând înlocuirea unui comportament neadap­tat printr-altul adaptat este asociată uneori cu această pre­luare spre îngrijire, pentru a se evita automutilarea (izbiri cu capul de perete, muşcături). Prognosticul depinde de nivelul intelectual al copilului şi de dobândirea vorbirii. Această boală, puţin accesibi­lă tratamentelor, nu-i permite pacientului, întotdeauna, do­bândirea independenţei. Nu­mai aproximativ unu din şase copii autişti reuşeşte să devină autonom.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Autism – Simptome si Tratament

Lasă un răspuns