Personalitatea (I)0 Comments

Publicat in:
Etichete: bolile psihice, gândirea, personalitatea, psihic, spiritul, viaţa mintală

DEFINIŢII

Personalitatea reprezintă un ansamblu în care sunt îmbinate şi legate în mod armonios diferitele aspecte ale persoanei: genetice, biologice şi psihologice.

Psihic: care priveşte spiritul, gândirea şi viaţa mintală. Bolile psihice sunt mai puţin vizibile decât cele fizice, dar există în aceeaşi măsură.

Pulsiune: forţă inconştientă care împinge individul să realizeze o acţiune. Când pulsiunea nu este satisfăcută, individul suferă de frustrare.

Personalitatea instituie ideea indi­vidualităţii şi a caracterului unic al fiecărui individ. Aceasta presu­pune ca persoana să răspundă în mod stabil la situaţii analoage. Astfel, tipul de personalitate permite să prevedem cum va reacţiona o persoană într-o situaţie dată.

Spre exemplu, masca. Perceput din exterior, asemenea unei măşti, comporta­mentul nu reprezintă decât unul dintre elementele personalităţii unui individ.

TIPURILE DE PERSONALITATE

Acestea îşi propun să descrie dife­ritele trăsături de caracter pe ai re le pot prezenta indivizii. Descrierea se bazează pe elemente observate în viaţa de zi cu zi.

De exemplu, se poate vorbi despre o persoană avară, curajoasă, rezervată etc. Astfel, ajungem să stabilim legă­turi între anumite trăsături de caracter, care apar adesea îm­preună, şi să construim tipuri de personalitate: încăpăţânarea, avariţia, îngrijorările de ordin moral şi material se regăsesc adesea la aceeaşi persoană, delimitând un tip anume de personalitate.

Author: Corpul Uman
Google



Link-uri Sponsorizate

Personalitatea (I)

Lasă un răspuns