Valvele cardiace – Organe Interne Anatomie0 Comments

Publicat in:


>Inima constituie o pompă musculară puternică prin care sângele curge numai înainte. Refularea sângelui este împiedicată de cele patru valve cardiace, care deţin un rol vitalîn menţinerea circulaţiei.

Fiecare din cele două jumătăţi ale inimii, este înzestrată cu două valve. Astfel, între atriul şi ventri­culul drept, se află valva tricus-pidă, iar la joncţiunea dintre ven­triculul drept şi trunchiul pul­monar, se află valva pulmonară, în partea stângă întâlnim valva mitrală, care separă atriul de ven­tricul, iar între ventricul şi aortă se găseşte valva aortică.
VALVELE TRICUSPIDĂ  Şl MITRALĂ
Valvele tricuspidă şi mitrală sunt cunoscute şi sub numele de valve atrioventriculare, deoarece se găsesc între atriile şi ventriculele din fiecare parte a inimii. Ele sunt alcătuite din ţesut conjunctiv dens acoperit de endocard, stratul sub­ţire de ţesut care căptuşeşteîntre-gul cord. Suprafaţa superioară a valvelor este netedă, în timp ce pe suprafaţa inferioară se află inser­ţiile cordaje lor tendinoase.
Valva tricuspidă are trei cuspide, sau valvule (plici]. Spre deose­bire de ea, valva mitrală are numai două cuspide, fiind cunoscută şi sub denumirea de valvă bicuspidă; numele de „mitrală” vine de la asemănarea ei cu o mitră epis­copală.
BĂTĂILE INIMII
In cursul contracţiei, cordul nor mal emite un zgomot cu două componente (descris uneori ca „lup-dup”), care poate fi auscultat cu ajutorul unui stetoscop. Prima compo­nentă este produsă de închi­derea valvelor atrioventricu­lare, în timp ce a doua se dato­rează închiderii valvelor pulmo nare si aortice.
Valva tricuspidă deschisă
Permite curgerea sângelui din atriul drept în ventriculul drept.

In cursul slstolel, ventriculul se contractă, iar valvele aortică şi pulmonară se deschid, permifând ejecţia sângelui (împingerea lui afară din inimă).

In cursul diastolei, miocardul (muşchiul cardiac) ventricular se relaxează. Valvele mitrală şl tricuspidă se deschid, permiţând astfel curgerea sângelui din atrii, pentru a umple ventriculii.

Cordajele Tendinoase

Pe marginile şi suprafeţele inferioare ale valvelor tricuspidă şi mitrală se inserează numeroase structuri ten­dinoase subţiri de colagen cordajele tendinoase – care au traseu des­cendent către muşchii papilari, care se proiectează de pe pereţii muscu­lari în cavitatea ventriculară.

ROLUL CORDAJELOR TENDINOASE
Aceste cordaje acţionează ca nişte cabluri de ancorare a valvelor şi împie­dică cuspidele să se deschidă sau să bombeze în interior ca o umbrelă, din cauza presiunii crescute pe care o are sângele în cursul contracţiei ventricu­lare. Cordajele ataşate pe cuspide înve­cinate acţionează şi în scopul menţine­rii acestor cuspide strâns legate una de alta în cursul contracţiei ventriculare, astfel încât sângele să nu poată regur­gita printre ele, când sunt închise.

Cordajele tendinoase ale valvei mitrale prind cuspidele valvulare de muşchii papilari, care, la rândul lor, se insera pe pereţii ventriculari.

Daca ai gasit folositor acest post, Aboneaza-te prin e-mail.
Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Valvele cardiace – Organe Interne Anatomie

Lasă un răspuns