Sistemul reproducător masculinUn comentariu

Publicat in:


Sistemul reproducător masculin include penisul, scrotul şi cele două testicule (conţinute de scrot). Structurile interne ale sistemului reproducător sunt situate în interiorul pelvisului.

Structurile ce conţin tractul repro­ducător masculin sunt responsa­bile de producerea spermatozoizilor şi a lichidului seminal, precum şi de transportul lor prin organism. Spre deosebire de alte organe, ele nu se dezvoltă decât odată cu pubertatea, devenind abia atunci pe deplin func­ţionale.
ALCĂTUIREA SISTEMULUI REPRODUCĂTOR
Sistemul reproducător mascu­lin este alcătuit dintr-un număr de părţi, în legătură unele cu altele:
■ Testiculele – sunt organe pere­che, situate în scrot. Spermatozoizii sunt transportaţi din testicule prin tubi sau duete, dintre care primii se găsesc în epididim;
■ Epididimul – în timpul ejaculării, spermatozoizii părăsesc epididimul şi intră în vasele deferente;
■ Vasele deferente – spermato­zoizii sunt transportaţi de-a lungul acestortuburi musculare,în drumul lor către prostată;
■ Veziculele seminale – după ce părăsesc vasele deferente sperma­tozoizii se amestecă cu lichidul din veziculele glandelor seminale, la nivelul canalului ejaculator;
Prostata – canalul ejaculator se goleşte în uretră, la nivelul porţiunii prostatice a uretrei;
Penisul – după ce părăseşte prostata, uretra devine canalul cen­tral al penisului.

Organele genitale externe
Organele genitale externe sunt acele părţi ale aparatului repro­ducător ce sunt situate în exte­rior, în regiunea pubiană, în timp ce alte părţi rămân ascunse în interiorul cavităţii pelviene.
Organele genitale externe con­stau din:
■ Scrot
Penis
La adulţi, ele sunt înconjurate de păr pubian.
SCROTUL
Scrotul este format dintr-un sac constituit din piele şi ţesut conjunctivee menţine testiculele sus-pendateîn interiorul lui. Există un sept la mijloc, ce separă testicu­lele, unul de celălalt.
Deşi ar părea neobişnuit fap­tul că testiculele sunt situate la exteriorul corpului, într-o pozi­ţie aşa de vulnerabilă, fiind lipsite de protecţie, această poziţionare este impusă pentru a menţine o temperatură mai scăzută, nece­sară producerii spermatozoizilor.
PENISUL
Penisul este alcătuit în majo­ritate din ţesut erectil, ce este invadat de sângeîn timpul excita­ţiei sexuale, făcând ca penisul să intre în erecţie. Uretra, prin care trec urina şi sperma, trece prin axul penisului.

Organele genitale masculine, formate din scrot şi penis, sunt în zona pubiană. La adulţi, părul pubian înconjoară rădăcina penisului.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Sistemul reproducător masculin

Un comentariu

Pings and Trackbacks

Lasă un răspuns