Intrarea în travaliuUn comentariu

Publicat in:


>In momentul declanşării travaliului, va fi contactată moaşa. La început, mama va avea posibilitatea să se mişte şi să se relaxeze în propria casă.

Când începe travaliul, va fi contac­tată moaşa. Ea va veni la domiciliul mamei şi va evalua contracţiile.
Dacă naşterea este încă la înce­put, moaşa poa:e cleca, urmând să sune la intervale regulate pentru a vedea cum progresează naşterea.

Mama poate dori să se mişte prin casă când încep contracţiile. Acest lucru va uşura durerile şi poate chiar să accelereze travaliul.


AVANSAREA NAŞTERII

Odată cu intrarea în travaliul pro-priu-zis (la o dilatare a colului de patru centimetri sau mai mult), moaşa va rămâne lângă mamă pen­tru a asista naşterea.
Naşterea va fi condusă în mod asemănător naşterilor de la spital, cu deosebirea că mama va avea un grad mai mare de control.
în cursul travaliului nu există niciun motiv ca mama să fie obli­gată să stea la pat sau chiar într-o singură cameră, ea putând dori să se mişte prin casă, să facă o baie sau chiar să facă o plimbare prin grădină.
Statul în picioare poate chiar să accelereze travaliul, prin faptul că forţa gravitaţională va favoriza împingerea în jos a capului copilului, stimulând astfelînmuierea şi dilata­rea mai rapidă a colului uterin.

La începutul naşterii, moaşa va monitoriza evoluţia acesteia. Moaşa nu trebuie să fie prezentă permanent, dar va face vizite regulate.

Transferul la spital
Dacă în cursul unei naşteri la domiciliu apare vreo complica­ţie, moaşa va lua imediat legătura cu spitalul. Pe baza simptome-lor pe care le raportează, medicul de gardă poate decide transportul imediat al mamei la spital, pentru a primi îngrijiri medicale urgente.
Moaşele comunitare (existente în unele ţări dezvoltate) auîn gene­ral o mare experienţă în depista­rea anomaliilor apărute în cursul naşterii.

MONITORIZAREA

Frecvenţa cardiacă, tempera­tura, pulsul şi tensiunea arterială a mamei, vor fi atent monitorizate. La fel şi frecvenţa cardiacă a bebe­luşului. De asemenea, se vor con­semna intensitatea, durata şi frec­venţa contracţiilor uterine.
Totodată, se vor efectua evalu­ări regulate ale dilatării colului şi ale coborârii fătului prin canalul de naştere. Observaţia atentă va asi­gura sesizarea oricăror semne de anormalitate, astfel încât transfe­rul la spital să se poată face înainte ca eventualele complicaţii să devină periculoase.
Transportul la spital pe parcursul naşterii sau după aceea este reco­mandat în următoarele situaţii: :’: Eliminarea de lichid cu meco-niu (de culoare verzuie sau negri­cioasă) – poate indica suferinţa fătului. Inhalarea meconiului îi poate produce bebeluşului pro­bleme respiratorii grave.
Dacă travaliul se prelungeşte bebeluşul poate avea de suferit llucru indicat de rit­mul cardiac neregulat).
■ Hemoragie – deşi în cursul sarci­nii mai pot apărea sângerări, ocazio­nal, acesta poate constitui un semn de decolare (desprindere) de placentă.
■ Epuizarea mamei – în unele cazuri travaliul se poate prelungi sau poate deveni dificil. Moaşa poate asigura un grad oarecare de analgezie (pe cale inhalatorie), dar poate deveni necesar transpor­tul la spital pentru efectuarea unei epidurale [prin care se realizează nervilor spinali).
■ Sângerarea excesivă după naş­tere – poate surveni în cazul în care uterul nu se poate contracta post-partum (după naştere).
■ Retenţia placentei – poate fi nevoie dea îndepărtarea ei sub anestezie generală, după naştere.
■ Probleme respiratorii fetale -deşi moaşa trebuie să fie înzestrată cu echipamentul de resuscitare necesar în astfel de situaţii, ambu­lanţa trebuie chemată imediat.

In cazul unor complicaţii în cursul travaliului, mama va fi transportata la spital. Moaşa va continua să monitorizeze şi să urmărească apariţia unor eventuale tulburări.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Intrarea în travaliu

Un comentariu

Pings and Trackbacks

Lasă un răspuns