Al treilea trimestru de sarcină0 Comments

Publicat in:


Al treilea trimestru de sarcină se întinde din săptămâna a 29-a de sarcină până la naşterea copilului. Aceasta reprezintă perioada în care femeile se pot pregăti de naşterea care se apropie.

Sarcina pe saptamani – Al treilea trimestru de sarcină reprezintă perioada în care feme­ile încep să resimtă multe dintre neplăcerile caracteristice sarci­nii. De exemplu, poate deveni difi­cil să găsească o poziţie confor­tabilă de dormit; visele devin ade­seori mai frecvente şi animate. Visele de pierdere a sarcinii sau de naştere a unui făt mort reprezintă un mod de pregătire psihologică a subconştientului în eventualita­tea unui rezultat nedorit şi o cale de aducere la suprafaţă a acestor temeri.

MODIFICĂRI DE ORDIN FIZIC

Din cauza modificării centrului de greutate, prin mărirea uterului şi creşterea laxităţii articulaţiilor bazinului, femeile gravide suferă adeseori de dureri lombare Ide spate).
In ultimele săptămâni de sar­cină, se semnalează frecvent con­tracţii Braxton Hicks – întărirea şi contractarea uterului, ca un fel de travaliu „de probă”, care pregă­teşte naşterea propriu-zisă. Aces­tea durează 30 de secunde, iar unele femei nu le sesizează. Când capul copilului intră în pelvis, în jurul vârstei de 36 de săptămâni, mama va începe să se simtă mai confortabil şi să respire mai uşor.

TIMPUL LIBER

Pentru multe dintre femeile care au un loc de muncă, intervalul cuprins între începerea conce­diului prenatal – adeseori în jurul săptămânii 32 de sarcină – şi naş­terea propriu-zisă, repezintă sin­gura perioadă de timp pe care acestea o au exclusiv pentru ele. Unele o folosesc pentru a încerca noi hobby-uri sau pentru a citi cărţi pentru care nu avut timpul necesar până atunci.
Este de asemenea momentul când cuplurile pot profita la maxi­mum de ocazia de a petrece timpul împreună acasă şi în afara ei, îna­inte de venirea pe lume a bebelu­şului.

LEGĂTURILE CU COPILUL

Mai mult timp liber permite feme­ilor să aibă oportunitatea de a se gândi mai mult la copilul lor. Acest lucru contribuie în mod semnifi­cativ la întărirea legăturilor din­tre mamă şi copil. în jurul lunii a şasea, auzul fătului este complet dezvoltat, iar unii părinţi încearcă să îl stimuleze prin citirea cu voce tare, muzică şi vorbind cu ei.

CEILALŢI COPII

în cursul celui de-al treilea trimes­tru, cuplurile care au deja copii trebuie să îi pregătească pe aceş­tia pentru venirea pe lume a bebe­luşului. Copiii mici au nevoie de o pregătire atentă şi delicată, pentru a primi cu bucurie vestea că vor avea un nou frăţior sau o surioară.
Copiilor trebuie să li se permită să se simtă implicaţi în desfăşu­rarea sarcinii, de exemplu prin punerea mâinilor pe abdomenul mamei, pe măsură ce acesta se măreşte, pentru a simţi loviturile bebeluşului.
Copiii singuri la părinţi care s-au bucurat în mod exclusiv de dragostea ambilor părinţi, se pot simţi neglijaţi. Ca urmare pot apărea fenomene de regresie care constau în reîntoarcerea copiilor mai mari la comportamentul de bebeluşi, prin care de exemplu, nu mai vorbesc sau au nevoie din nou de scutece, pentru a obţine atenţia părinţilor.

PREGĂTIRI CONCRETE

Către finalul perioadei de sarcină, multe femei manifesta aşa-numi-tul „instinct de cuib”, prin care dau dovadă de un surplus de energie şi entuziasm pentru pregătirea casei în vederea sosirii noului venit.

In stadiile mai tardive de sarcină, femeile prezintă frecvent un surplus de energie prin care doresc să facă pregătirile necesare pentru venirea acasă a noului venit. Acest fenomen este denumit „instinct de cuib”.

Dacă mama are destulă ener­gie şi nu s-au făcut încă pregăti­rile care vizează camera bebelu­şului şi achiziţionarea echipamen­telor (ca de exemplu pătuţul şi sca­unul de maşină) şi a hainelor strict necesare, acum poate fi momen­tul ca acestea să fie duse la înde­plinire. Pentru evitarea oboselii, femeile ar trebuie să încerce să îşi desfăşoare activitatea în serii de scurtă durată. Este important de asemenea ca şi tatăl să fie impli­cat, pentru a se putea pregăti ast­fel pentru schimbările pe cale să se producă.

Femeile aflate în al treilea trimestru de sarcină prezintă adeseori o senzaţie de disconfort şi oboseală. Somnul poate fi tulburat de dureri de spate şi de vise animate.

DECIZII COMUNE
Viitorii părinţi au de luat decizii importante împreună – de exemplu care va fi numele copilului. Ei tre­buie să găsească un nume cu care sunt amândoi de acord şi care i seva potrivi copilului la orice vârstă. Pen­tru mulţi părinţi, numele simboli­zează o anumită imagine sau carac­ter, iar părinţii pot dori ca numele pe care îl vor alege până la urmă să fie cel mai potrivit pentru copilul lor.
în această perioadă, cuplurile pot dori să discute despre modulîn care vor creşte copilul şi îşi vor împărţi sarcinile privind îngrijirea copilului. Poate fi nevoie ca viitorii taţi să dis­cute cu angajatorii despre posibili­tatea unor concedii de paternitate în care să îşi poată ajuta partenera imediat după naşterea copilului.

PREOCUPĂRI
Pe măsură ce se apropie terme­nul, este normal ca mamele aflate la prima naştere să aibă emo­ţii legate de experienţa care le aşteaptă; tot aşa, mamele care au mai născut şi au avut parte de o experienţă neplăcută pot mani­festa şi ele o stare de nervozitate legate de acest moment.
îngrijorările frecvente printre mamele care nasc pentru prima oară se referă la modulîn care vor putea face faţă durerii şi dacă îşi vor pierde controlul şi vorîncepe să ţipe sau să eliminefecale. Ele pot fi îngri­jorate şi în legătură cu necesitatea unei eventuale epiziotomii (incizie a ţesuturilor aflate în jurul orificiului de deschidere a vaginului, prin care se uşurează naşterea).
Imaginarea contracţiilor este difi­cilă şi în ciuda existenţei unor descri­eri sugestive, experienţa propriu-zisă nu poate fi transpusăîn realitate. Printre celelalte motive de îngrijo­rare se numără îndoielile asupra existenţei instinctelor materne adec­vate, precum şi cele privind modul de mânuire a bebeluşului.

PREGĂTIREA UNUI PLAN DE NAŞTERE

Mulţumită existenţei a numeroase informaţii concrete asupra opţiu­nilor disponibile, cuplurile devin mai încrezătoare asupra experi­enţei care îi aşteaptă şi simt că au mai mult control în această pri­vinţă. Printre factorii care trebuie luaţi în consideraţie, se numără: dacă naşterea va avea loc la spital sau acasă (în ţările unde este posibil acest lucru), dacă mama îşi doreşte analgezie în timpul tra­valiului şi dacă nou-născutul va fi hrănit la sân.
Este important ca viitorii părinţi să se pregătească dinainte pentru faptul că poate fi nevoie de inter­venţii medicale neaşteptate.

ÎNVĂŢAREA MODULUI DE ÎNGRIJIRE A COPILULUI

Femeile pot deveni atât de impli­cate în lecturile privind sarcina şi naşterea, încât să ignore învăţarea modului în care se îngrijeşte un nou-născut. Din păcate, când copi­lul s-a născut deja, nu prea mai este timp pentru asta. Ultimul tri­mestru poate fi momentul în care mama să capete experienţă în îngrijirea copiilor cu ajutorul prie­tenelor care au copii.

Femeile pot fi dezamăgite de faptul că termenul stabilit a trecut şi nu există încă niciun semn de declan­şare a travaliului. Numai circa cinci la sută dintre copii se nasc exact în ziua preconizată. Dacă sarcina continuă mult după această dată, femeile pot deveni depresive.
Unul dintre semnele evidente că naşterea este iminentă este reprezentat de o scurgere de lichid („ruperea apelor”), prin disloca­rea dopului de mucus care închide colul uterin în cursul sarcinii. Lichidul este transparent şi poate prezenta urme de sânge; apariţia lui arată că naşterea va avea loc în următoarele 12 zile.

Odată cu declanşarea travaliului, mama va fi internată in salonul de naşteri. Foarte puţine naşteri au insă loc exact la data preconizată.


Barbatii se pot simţi adeseori neglijaţi in cursul sarcinii partenerei lor. Participarea amândorura la cursuri prenatale va ajuta viitorul tată să se simtă mai implicat.

Inainte de momentul naşterii, femeia discută cu moaşa. Va lua în consideraţie toate opţiunile pentru pregătirea travaliului.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Al treilea trimestru de sarcină

Lasă un răspuns