Cancerul de san – tratament0 Comments

Publicat in:
Etichete: cancer, chimioterapie, hormonala, mamar, medicamente, radioterapie, san, terapie, Tratament

Cancerul de san – tratament si progrese

Progresele înregistrate în tratamentul cancerului de san au redus mortalitatea cu 30% în ultimii zece ani.

Tratamentul cancerului de san poate implica o combinaţie între chirurgie, radioterapie, terapie hormonală sau chimioterapie.

Pentru majoritatea pacientelor, prima modalitate terapeutică uti­lizată în cazul cancerului de san o reprezintă intervenţia chirurgicală de îndepărtare a tumorii primare de la nivelul sânului.

Tratamentul chirurgical in cazul cancerului de san

Pentru pacientele cu tumori de mari dimensiuni, intervenţia de elecţie este mastectomia (îndepăr­tarea întregului sân). Aceasta poate fi urmată de reconstrucţia chirur­gicală a sânului.

La pacientele cu tumori mici se poate recurge la lumpectomie, prin care se scoate numai o parte din sân, ceea ce poate conduce la un aspect postoperatoriu mai satisfă­cător al sânului.

In cursul intervenţiei chirurgicale se obişnuieşte să se îndepărteze şi o parte sau toţi ganglionii limfatici de la nivelul axilei (subsuoară).

După operaţie, tumora este exa­minată la microscop, iardatele obţi­nute se trec într-un buletin histopa-tologic. In acest buletin se descriu dimensiunile exacte ale tumorii pri­mare, gradul de încadrare histologică, numărul de ganglioni limfa­tici implicaţi şi statusul receptori­lor estrogenici.

De asemenea, postoperatoriu se vor urmări eventualele semne de răspândire a tumorii în alte zone ale organismului cu ajutorul examene­lor radiologice pulmonare, a ana­lizelor de sânge, iar la pacientele încadrate în grupele de risc crescut de metastazare, cu ajutorul scinti-grafiei osoase şi a ecografiei hepa­tice. Odată adunate toate aceste date, se poate decide asupra moda­lităţilor ulterioare de tratament.

Cancerul de san – Radioterapia

Radioterapia postoperatorie pentru sân este considerată ca fiind obli­gatorie pentru pacientele care au suferit o lumpectomie şi ca alter­nativă de tratament la intervenţiile chirurgicale de la nivelul axilei. S-a dovedit că, după orice fel de inter­venţie chirurgicală la sân, radiote­rapia la nivelul cicatricei, a ţesutului toracic subiacent şi a axilei, duce la scăderea ratei locale de recurenţă. Aceasta la rândul ei duce la reduce­rea mortalităţii prin cancer mamar.

Intervenţia chirurgicală reprezintă de obicei tratamentul iniţial în caz de cancer la sân. In funcţie de mărimea tumorii, se va recurge la îndepărtarea întregului sân sau numai a unei porţiuni a acestuia.

Cancerul de san – Tratamentul sistemic

Chimioterapia şi tratamentul hormo­nal (sau terapia endocrină) se efectu­ează postoperatoriu, pe cale intrave-noasă sau orală. Ele sunt necesare pentru eliminarea micrometastaze-lor, a micilor fragmente canceroase desprinse înainte de efectuarea intervenţiei chirurgicale şi care se găsesc în diferite regiuni ale organis­mului, constituind o sursă cu poten­ţial de recidive ulterioare.

Cancerul de san – Terapia hormonala

Turnoverul (ciclul de viaţă) al ţesu­tului mamar normal este controlat prin intermediul fluctuaţiilor ciclice ale nivelului de hormoni estrogeni. La şaizeci la sută dintre cance-rele de sân se poate evidenţia exis­tenţa receptorilor estrogeni nece­sari acestui proces de reglare, ele putând fi tratate cu tamoxifen, care blochează efectele estrogenilor asu­pra celulelor canceroase mamare la care sunt prezenţi aceşti receptori. Astfel se reduce riscul de răspândire sau recidivă a cancerului.
Dovezile actuale sugerează că femeile cu tumori pozitive pentru receptorii estrogenici beneficiază de tratamentul cu tamoxifen sub formă de tablete, timp de cinci ani de la stabilirea diagnosticului de cancer mamar.

Cancerul de san – Protocoalele de chimioterapie

S-a demonstrat că aproape toate femeile sub 70 de ani, diagnosti­cate cu cancer mamar, beneficiază în urma chimioterapiei adjuvante (adiţionale). Femeile care au cele mai mari beneficii sunt cele cu risc maxim de dezvoltare ulterioară a recidivelor.

Există un mare număr de proto­coale de chimioterapie care s-au dovedit eficace în reducerea ratei de recurenţă a cancerului de sân. CMF, o combinaţie a medicamen­telor ciclofosfamidă, metotrexat şi 5-fluorouracil a fost unul din­tre primele protocoale cu rezul­tate eficiente şi se foloseşte încă pe scară largă, în întreaga lume.

Adăugarea unor medicamente noi – de exemplu doxorubicină şi paclitaxel a contribuit la îmbună­tăţirea rezultatelor tratamentului chimioterapie.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Cancerul de san – tratament

Lasă un răspuns