Managementul cancerului mamar avansat0 Comments

Publicat in:


>Pentru pacienţii cu cancer mamar metastazat – cancer care s-a răspândit şi în alte regiuni ale organismului – vindecarea nu mai este posibilă. Cu toate acestea, există tratamente care pot ameliora simptomatologia, iar cercetările actuale privind noi modalităţi terapeutice, urmăresc să îmbunătăţească şansele de supravieţuire.

Din păcate, în ciuda progrese­lor semnificative obţinute în ulti­mul timp în tratamentul canceru­lui mamar, nu toate cazurile sunt curabile.
Pacientele care prezintă deja metastaze (depozite canceroase secundarei în momentul diagnos­ticării sau care dezvoltă metas­taze după iniţierea tratamentului specific au un prognostic destul de incert. Cele mai obişnuite sedii de metastazare a cancerului mamar sunt oasele, ficatul, plămânii, pie­lea şi ţesuturile subcutanate, pre­cum şi creierul.

OBIECTIVELE TRATAMENTULUI

Tratamentul acestor paciente vizează prelungirea duratei vieţii şi ameliorarea simptomelor (tra­tament denumit paliativ) şi chiar dacă un mic număr de paciente pot supravieţui mai mulţi ani cu can­cer mamarîn stadii avansate, nu se poate vorbi totuşi despre vindecare.
Utilizarea tratamentului chi­rurgical şi a radioterapiei în can-cerele metastazate este mai puţin importantă decât chimioterapia şi tratamentele hormonale, care pot ajunge la toate sediile de locali­zare secundară, aflate oriunde în organism. Una dintre excepţiile de la această regulă o constituie radioterapia adresată metastaze­lor osoase, care constituie un tra­tament foarte eficient în această situaţie.
Bisfosfonaţii reprezintă o cate­gorie de medicamente care scad rata de distrugere canceroasă a oaselor, precum şi complicaţi­ile pe care cancerul le determină la nivelul oaselor, ca de exemplu durerile si riscul de fracturi.
Alegerea modalităţii de trata­ment depinde de distribuţia ana­tomică a bolii, tratamentele ante­rioare, caracteristicile patologice ale tumorii şi gradul de afectare a rezistenţei generale a pacientei prin cancer sau alte boli.

CALITATEA VIEŢII

Tratamentele trebuie planificate atent , pentru fiecare caz de can­cer mamarîn parte, acordându-se cea mai mare prioritate îmbunătă­ţirii calităţii vieţii pacientelor. Implicarea, în tratamentul pacientelor cu metastaze, a medici­lor şi a asistentelor specializate în îngrijire paliativă, reprezintă un mare avantaj în direcţia maximali-zării şanselor de ameliorare efec­tivă a simptomatologiei. Controlul durerii şi alte tratamente paliative devin esenţiale în acest stadiu al cancerului de sân.


Radioterapia poate fi utilizată în cazurile de cancer mamar avansat, în care cancerul s-a extins la oase. Cu toate acestea, radioterapia este însofită şi ea de efecte secundare.

Noi medicamente si studii clinice
Oamenii de ştiinţă şi medicii se află într-o continuă activitate de cerce­tare privind noi tratamente antican-ceroase, astfel că pacientele cu can­cer de sân sunt incluse adeseori în programe de tratamente experi­mentale, în cele mai multe cazuri este vorba de studii randomizate în care, alături de tratamentul con­venţional se introduce şi unul nou şi poate chiar mai eficient.
în alte studii, tratamentele noi se testează independent, fără a se alătura celor deja intrate în prac­tica curentă, urmărindu-se dove­zile activităţii terapeutice şi totodată toxicitatea substanţelor cercetate.

STUDIILE CLINICE

Studiile clinice definesc cel mai bine modalităţile terapeutice şi asigură dovezile necesare pentru alocarea de fonduri destinate achiziţionă­rii de tehnologii moderne şi costi­sitoare. Există de asemenea dovezi că studiile clinice determina rate mai bune de supravieţuire pentru pacienţii care iau parte la ele.
Tendinţa actuală constă în înlo­cuirea schemelor convenţionale de chimioterapie cu medicamente mai puţin toxice, potrivite nevoilor fie­cărui pacient.


Cercetările genetice au arătat că sediul genei cancerului mamar se află la nivelul cromozomului 17. In imagine se pot observa fragmentele de ADN din care este alcătuit cromozomul 17.
Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Managementul cancerului mamar avansat

Lasă un răspuns