Depistarea şi Diagnosticarea Cancerului Mamar0 Comments

Publicat in:


Pacientele se pot alarma cu pri­vire la posibilitatea existenţei unui cancer de sân în două moduri:

■ Depistarea unei anomalii cu ocazia efectuării unei mamografii (din proprie iniţiativă sau în cadrul unui program de screening);

■ Depistarea unei anomalii la nivelul sânului chiar de către paci­enta însăşi.

Cele mai frecvente simptome şi semne de cancer mamar constau în prezenţa unui nodul, schimba­rea de formă a sânului, apariţia unor anomalii ale pielii care aco­peră sânul, modificarea sau apa­riţia de secreţii la nivelul mamelonului.

Diagnosticarea anomaliilor pre­zente la nivelul sânului se rea­lizează de obicei printr-o „triplă evaluare”, care include exame­nul clinic, mamografia şi biopsia cu ac. Mamografia poate să nu fie utilă la unele femei – mai ales la cele aflate înainte de menopauză, când ţesutul mamar normal este mai dens – iar în acest caz, se poate recurge la ecografie sau la examenul prin rezonanţă mag­netică.

După efectuarea acestor inves­tigaţii, la majoritatea femeilor, în special la cele care observă pre­zenţa unui nodul la nivelul sânu­lui, se constată că nu este vorba de cancer.

Pentru cele cu un dia­gnostic pozitiv, accentul urmează să se pună pe tratament.

Pacientele necesită o abordare terapeutica multidisciplinară, cu participarea chirurgilor, a oncolo­gilor (specialiştii în cancer), kinetoterapeuţilor şi a altor profesio­nişti implicaţi în serviciile de îngri­jire medicală.

In ţările dezvoltate există asistente medicale speciali­zate în îngrijirea afecţiunilor sânu­lui, care au un rol important în consilierea şi ajutarea pacientelor în scopul selectării opţiunilor tera­peutice adecvate.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Depistarea şi Diagnosticarea Cancerului Mamar

Lasă un răspuns