Cecul şi apendicele – Anatomia corpului uman0 Comments

Publicat in:


>Cecul şi apendicele se află la joncţiunea dintre intestinul subţire şi cel gros, o zonă cunoscută şi ca regiune ileocecală. Cecul, din care se formează apendicele, primeşte alimentele din intestinul subţire.

Cecul este prima porţiune a intes­tinului gros. Alimentele trec prin porţiunea terminală a intestinului subţire, numită ileum, către intes­tinul gros, prin valva ileocecală; cecul se găseşte după această valvă. Cecul reprezintă o pungă închisă la capăt, având o lungime şi o lăţime de aproximativ 7,5 cm, ce se continuă în sus cu colonul ascendent, care reprezintă urmă­toarea porţiune a intestinului gros. Apendicele este reprezentat de o pungă lungă, subţire, formată din intestin, la nivelul cecului.

FIBRELE MUSCULARE

învelişul muscular al intestinului subţire se continuă în pereţii intes­tinului gros, dar aici ei se separă în trei benzi musculare, numite tae­niae coli. Pe măsură ce alimentele trec prin intestin, cecul poate să se destindă datorită materiilor fecale sau gazelor. El poate deveni palpa­bil prin peretele abdominal.

VASCULARIZAŢIA CECULUI

Irigarea cu sânge a cecului se face din arterele cecale anterioare, care provin din artera ileocolică. întoarcerea venoasă se ace prin vene situate în vecinătatea artere­lor, care, în final, se varsă în vena mezenterică superioară.

Regiunea ileocecală este zona de joncţiune unde intestinul subţire întâlneşte intestinul gros. Regiunea este formată de cec şi apendice.

Valva ileocecală

Valva ileocecalăînconjoară orificiul, sau deschiderea prin care conţinu­tul intestinal lichefiat trece din zona ileumului, ultima porţiune a intesti­nului subţire, în zona cecală.

STUDII ANATOMICE

Studiile anatomice făcute în trecut pe cadavru au arătat că acest orifi­ciu este închis de pliurile peretelui ce alcătuieşte cecul, care se cre­dea că acţionează ca o valvă.
în prezent este posibilă studi­erea zonei la persoanele în viaţă,folosind endoscopia şi astfel s-a constatat că orificiul arată cu totul atlfel pe viu. Orificiul ileocecal este de fapt proeminent deasupra peretelui cecal şi este înconjurat de un inel de fibre musculare cir­culare, ce ajută ca el să fie menţi­nut închis.

STUDIUL CU BARIU

Deşi conţinutul cecului nu trece uşor înapoi, în ileum, atunci când pereţii cecului se contractă, valva ileoce­cală nu este foarte eficientă. Studiile făcute cu bariu la nivelul intestinu­lui gros, au arătat că există scurgeri ale conţinutului intestinal retrograd, din cec, către zona ileumului termi­nal, prin valva ileocecală.

Valva ileocecală înconjoară orificiul prin care conţinutul intestinului trece în cec. Această valvă nu este considerată a fi foarte eficientă.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Cecul şi apendicele – Anatomia corpului uman

Lasă un răspuns