Metode de Acupunctura0 Comments

Publicat in:


Tipuri de acupunctura

Acupuncturiştii pot utiliza o gamă largă de tehnici, printre care:

Acupunctura auriculară – este utilizată de unii practicieni pentru tratamentul unor afecţiuni diverse şi constă în introducerea unor ace subţiri în ureche; adeseori aces­tea sunt stimulate electric. Această metodă presupune că la nivelul urechii este reprezentat întregul corp, cu capul la baza lobului ure­chii şi picioarele în partea superi­oară a acesteia.

Electro-acupunctura – această tehnică este foarte populară printre unii practicieni şi implică ataşarea unor electrozi de ace, astfel încât acestea să poată fi stimulate elec­tric. Acest lucru poate fi resimţit sub forma unei furnicături sau tre­săriri musculare, darîn general nu este neplăcut.

Acupresiunea – se referă la apli­carea unei presiuni la nivelul punc­telor de acupunctura, cu ajutorul policelui (degetului mare), sau a altui deget. Această metodă poate constitui o formă eficientă de auto-tratament, deşi efectele sale sunt mai puţin evidente de obicei, decât cele generate de utilizarea acelor.

Moxibustia – este folosită de unii acupuncturişti tradiţionali. Ea presu­pune arderea unei plante din specia Artemisia (pelin negru), care fie este înfăşurată în jurul mânerului unui ac, fie este ţinută sub forma unui beţi­şor asemănător unei ţigări, deasupra unui punct de acupunctura.

Laseracupunctura – reprezintă o formă iniţial experimentală de tra­tament, care în prezent câştigă tot mai mulţi adepţi. Se bazează pe uti­lizarea unui fascicul laser care sti­mulează punctele de acupunctura fără să perforeze pielea. Eficacita­tea acestei forme de tratament este încă destul de controversată.

Electroacupunctura reprezintă o formă modernă de adaptare a metodelor tradiţionale. Ea utilizează un curent electric de mică intensitate, cu care se stimulează un ac introdus în piele.Metoda tradiţională de răsucire manuală a acelor, poate fi utilizată în diverse zone al organismului. Acele sunt introduse pentru stimularea fluxului energetic.
Moxibustia implică arderea unei plante uscate (pelin negru) aproape de supra feţa pielii. Este utilizată pentru încălzirea unui ac introdus în piele, care realizează stimularea unui punct de acupunctura.

 

EXISTA SI RISCURI?

Inainte de a recurge la acupunc­tura, este obligatoriu ca pacienţii să fie diagnosticaţi de un medic, pen­tru a se vedea dacă acupunctura reprezintă într-adevăr modalitatea cea mai adecvată de tratament.

Nu toate afecţiunile se pot trata prin acupunctura. De exemplu, nu există nicio dovadă că acupunc­tura poate fi utilizată în tratamentul cancerului, deşi este sigur eficace în combaterea durerii.

Acupunctura este sigură când este practicată de o persoană calificată. Cu toate acestea, prin­tre efectele secundare ocazionale se numără: intensificarea durerii (de obicei doar temporară), echi­moze, ameţeli şi foarte rar infec­ţii ale pielii sau chiar pneumotorax (deşi acesta este un caz excepţio­nal care nu se poate întâlni la tera­peuţii calificaţi).

Pentru minimalizarea riscului de infecţie, acupunctura trebuie practicată numai cu ace sterile de unică folosinţă. în cursul sarci­nii este nevoie de precauţii supli­mentare.

Ce calificare trebuie să aibă un practician acupuncturist?

Conform legii, în România, acu­punctura poate fi practicată numai de medici. După absolvirea Facul­tăţii de Medicină, cei interesaţi în practicarea acupuncturii pot urma un curs special în urma căruia pri­mesc un atestat din partea Minis­terului Sănătăţii.

In 1958, Consiliul Medical al Ministerului Sănătăţii din Româ­nia recunoaşte acupunctura ca o metodă oficială de tratament. Este prima acceptare oficială a acu­puncturii în Europa.

In 1974 este organizat primul Congres Român de Acupunctura, la Bucureşti, iar în 1990 Ministe­rul Sănătăţii a inclus acupunctura printre „competenţele medicale”, titlu obţinut de medicii din dife­rite specialităţi, care au absolvit cele trei cicluri de învăţământ de acupunctura, precum şi exame­nele finale. Programul de învăţă­mânt al Şcolii române de acupunc­tura este considerat ca unul dintre cele mai bune din Europa, după cum afirmă C.lonescu-Târgovişte în volumul Teoria şi Practica Acu­puncturii Modeme.

Practicienii acupunctura trebuie să utilizeze ace sterile de unică folosinţă. Astfel se minimalizează riscul de transmitere a infecţiilor.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Metode de Acupunctura

Lasă un răspuns