Ginecomastia – Sanii la barbati0 Comments

Publicat in:


Ginecomastia este termenul medical care descrie dezvoltarea anormală a ţesutului mamar la bărbaţi. Acest fenomen este cauzat de dezechilibrul hormonal între nivelul de estrogeni şi testosteron din organism.

Dezvoltarea ţesutului mamar [sâni­lor] la bărbaţi, sau ginecomastia, trebuie diferenţiată de acumularea de grăsime în zona mamară, pre­zentă la persoanele obeze.

Ginecomastia poate să fie fiziolo­gică (când nu este expresia unei boli) sau patologică (apărută în cadrul unei boli). Printre astfel de boli se numără tulburările hormonale sau tumorile apărute la nivelul testicu­lelor sau al glandelor suprarenale.
în aproximativ jumătate din cazuri de dezvoltare anormală a sânilor la bărbaţi sau băieţi, nu se poate identifica nicio cauză. Medi­cii nu au elucidat încă în totalitate cauzele acestor cazuri denumite „idiopatice”, deşi există un număr de teorii care încearcă să explice apariţia acestei tulburări.

MODIFICĂRILE HORMONALE

Dezvoltarea anormală a sânilor la bărbaţi apare din cauza unei creş­teri relative a cantităţii de hor­moni sexuali feminini (estrogeni] din sânge, în raport cu nivelul hor­monilor sexuali masculini (tes­tosteron). Bărbaţii produc hor­moni feminini, dar numai în can­tităţi foarte mici. Efectele femini-zante ale hormonilor feminini sunt controlate în mod normal de exce­sul de hormoni masculini.

Dacă survine o scădere a canti­tăţii de testosteron din sânge (sau o diminuare a activităţii sale) sau dacă nivelul de estrogeni creşte, echilibrul existent în mod normal între hormonii feminini şi mascu­lini este perturbat. Acest lucru per­mite hormonilor feminini să gene­reze apariţia de modificări femi-nizante la bărbaţi. Una dintre cele mai notabile astfel de modificări o constituie dezvoltarea sânilor.

LEGĂTURA CU CANCERUL MAMAR


Cancerul mamar la bărbaţi este o raritate şi nu există nicio legătură între ginecomastie şi cancerul mamar, în afara cazurilor asociate cu o anomalie cromozomială rar întâlnită şi anume sindromul Kli­nefelter. Medicii vor evalua proba­bilitatea existenţei unui cancer în momentul examinării unui pacient care prezintă o mărire a sânilor.

Ginecomastia este produsă prin creşterea producţiei de hormoni sexuali feminini (estrogeni). Efectele acestora sunt controlate în mod normal de excesul de hormoni masculini.

Ginecomastia fiziologică

Dezvoltarea ţesutului mamar (sânilor) la bărbaţi poate fi nor­mală în anumite perioade ale vieţii. Ea poate fi întâlnită în trei momente principale: la naştere sau imediat după aceea, în adolescenţă şi la vârste înaintate.

NOU-NĂSCUŢI

Nou-născuţii de sex masculin pot prezenta la naştere, sau imediat după aceea, mărirea unuia sau a ambilor sâni. Dezvoltarea glande­lor mamare la nou-născuţi este de obicei notabilă, dar uşoară. Este complet inofensivă şi dispare des­tul de repede, în interval de câteva zile sau săptămâni. Ea se datorează hormonilor feminini proveniţi de la mamă, care străbat placenta îna­inte de naşterea copilului.

Feţii de sex masculin cu o ast­fel de dezvoltare anormală a sâni­lor nu au niciun fel de probleme de sănătate sau tulburări hormonale şi, în general, nu prezintă niciun fel de probleme ulterioare.

La nou-născuţii de sex masculin poate surveni mărirea glandelor mamare (a sânilor). Acest fenomen este destul de frecvent şi nu reprezintă un motiv de îngrijorare, urmând a se rezolva spontan.

PERIOADA PUBERTARĂ

La băieţii aflaţi în perioada de creştere se pot dezvolta mici dis­curi de ţesut mamar, cu sensibili­tate dureroasă crescută, sub unul sau ambele mameloane [sfâr­curi). Fenomenul este frecvent, însă temporar, nefiind pe deplin înţeles. Aceste umflături dispar în mod progresiv de-a lungul lunilor următoare.

Deşi ginecomastia apărută la băieţii adolescenţi este inofensivă şi reversibilă, ea constituie o sursă de mare angoasă, jenaşi preocupare. In cazulîn care un băiat suferă un stres psihologic de lungă durată, se poate recurge la îndepărtarea chirurgicală a ţesutului mamaranormal.

VÂRSTNICI

Riscul de dezvoltare excesivă a sâni­lor creşte cu vârsta şi este frecvent la bărbaţii vârstnici. Acest fenomen este cauzat de scăderea activită­ţii hormonale a testiculelor, în urma căreia nu se mai produce o cantitate adecvată de testosteron. Această diminuare a nivelului hormonal per­mite dezvoltarea ţesutului mamar.

Băieţii aflaţi la pubertate la care se dezvoltă un ţesut mamar în exces, se pot deprima din acest motiv. Ei trebuie încurajaţi prin faptul că aceste umflături sunt inofensive.

 

Ginecomastia asociată cu diferite boli

în cazul ginecomastiei patologice, dezvoltarea anormală a ţesutului mamar poate reprezenta rezulta­tul acţiunii unor substanţe chimice care produc dezechilibre hormo­nale. De asemenea, poate fi legată şi de prezenţa unei anumite boli.

CAUZE MEDICAMENTOASE

Multe dintre medicamentele pre­scrise de medici pot duce la dez­voltarea anormală a sânilor la băr­baţi. Medicii vor recurge la aceste medicamente atunci când benefici­ile terapeutice sunt mai mari decât riscul de dezvoltare a ginecomas­tiei. în general, ginecomastia pro­dusă de medicamente este rever­sibilă după oprirea tratamentului.
Există o gamă largă de medica­mente care pot duce la dezvolta­rea glandelor mamare la bărbaţi, printre acestea se numără cime-tidina, ketoconazolul, spironolac­tone, digitala şi estrogenii.

ABUZUL DE ALCOOL Şl DROGURI

Bărbaţii care consumă canti­tăţi mari de alcool sau care sunt dependenţi de droguri prezintă riscul de apariţie a ginecomastiei. Astfel, consumul excesiv de alcool, precum şi consumul de canabis şi heroină sunt toate asociate cu dez­voltarea sânilor la bărbaţi.

PRODUSELE COSMETICE Şl SURSELE ALIMENTARE

Frecvenţa ginecomastiei pare să fie în creştere, la fel ca şi numă­rul de cazuri idiopatice. Mulţi spe­cialişti cred că aceasta creştere poate fi rezultatul contaminării alimentelor şi a cosmeticelor cu estrogeni. In zilele noastre, unele alimente, mai ales cărnurile, sunt tratate cu hormoni sexuali femi­nini cu scopul de a îmbunătăţi cali­tatea hranei.

CAUZE HORMONALE RARE

Ginecomastia se asociază numai în mod ocazional cu deficienţe sau dezechilibre hormonale. Tulbură­rile hormonale pot implica incapacitatea testiculelor de a produce can­tităţi suficiente de testosteron sau producţia excesivă de estrogeni şi alţi hormoni sexuali feminini.

Una dintre cele mai cunoscute, deşi rare cauze de ginecomas-tie, este oreionul. Oreionul, sau parotidita epidemică, reprezintă o infecţie virală care poate produce inflamarea testiculelor. Dacă sur­vine după pubertate şi afectează ambele testicule, funcţia acestora poate fi perturbată. Bărbaţii afec­taţi nu vor putea procrea şi pot să dezvolte ţesut mamarîn exces, din cauza unei secreţii insuficiente de testosteron.

Ginecomastia patologică are o serie de cauze frecvente, printre care şi abuzul de alcool – bărbaţii care consumă cantităţi mari de alcool pot dezvolta ţesut mamar în exces.

Ginecomastia şi Alte Boli

Dezvoltarea anormală a sânilor poate fi legată şi de existenţa altor afecţiuni medicale. Unele dintre aceste boli sunt rare, în timp ce altele sunt întâlnite destul de des. Nu este explicat încă pe deplin mecanismul de apariţie a gineco­mastiei în aceste boli, printre care se numără:

■ Ciroza;
Insuficienţa hepatică;
■ Insuficienţa renală; 8 Tireotoxicoza;
îl Insuficienţa cardiacă.

Printre simptomele de tireotoxicoza se numără şi guşa (mărirea tiroidei). De asemenea, această boală se poate asocia şi cu dezvoltarea anormală a sânilor.

Tratamentul ginecomastiei

Dacă este cunoscută cauza de fond a dezvoltării ţesutului mamar, tra­tarea acesteia poate duce la dispa­riţia ginecomastiei. cu toate aces­tea, indiferent de cauză, gineco­mastia este de obicei reversibilă sau răspunde rapid la tratamen­tul medicamentos, dacă s-a insta­lat de mai puţin de un an.

Există o mare varietate de medi­camente utilizate în tratament. Cel mai eficient dintre acestea este testosteronul, administrat de obi­cei sub formă de implant sau plas­ture. Ţesutul adipos (grăsimea) în exces de la nivelul sânilor întâlnită în cadrul obezităţii, este tratată prin instituirea unui regim alimentar.

TRATAMENTUL CHIRURGICAL

Principala metodă de tratament chirurgical este reprezentată de mastectomia simplă – îndepărta­rea pe cale chirurgicală a ţesutu­lui mamar, cu păstrarea mamelo­nului. Procedura oferă bune rezul­tate cosmetice postoperatorii.

Uneori, ginecomastia poate necesita recurgerea la tratamentul chirurgical de îndepărtare a excesului de ţesut mamar.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Ginecomastia – Sanii la barbati

Lasă un răspuns