Tusea convulsiva la copii0 Comments

Publicat in:
Etichete: tratament tuse convulsiva, tuse măgărească, tusea, tusea convulsiva la copii, vaccinare tuse convulsiva

Tusea convulsivă este o boală infecţioasă care afec­tează îndeosebi sugarii şi copiii. Ea a devenit rară în ţările dezvoltate datorită vaccinării, dar rămâne destul de frecventă în ţările aflate în curs de dez­voltare.

Tusea convulsivă provoacă chinte de tuse care survin ziua şi noaptea, timp de 8 până la 10 săptămâni; din această cauză este foarte obositoare pentru copil. In anii 1950 a fost pus la punct un vaccin împotriva tusei convulsive; administrat în mod curent sugarului, pe la 2-3 luni, neavând nicio contraindicaţie majoră, el per­mite evitarea acestei boli neplăcute.

CAUZE

Tusea convulsivă este o maladie infecţioasă provoca­tă de bacilul Bordet- Gengou, care afectează căile respiratorii. Boala, răspândi­tă cel mai adesea între copii, se transmite prin interme­diul micilor picături de sali­vă aflate în suspensie în aer, eliminate de cei care tuşesc şi au deja boala.

SIMPTOME

După contactul cu bacilul, incubaţia durează în jur de 2-3 săptămâni. Boala începe prin tuse, strănuturi, o uşoa­ră febră (38°C sau 38,5°C), ochi lăcrămoşi şi, câteodată, vomă. Aceasta este perioada când copilul este foarte con­tagios.

Curând, tuşea devine mai persistentă. Apar chinte vio­lente, urmate frecvent de o pauză în respiraţie şi coloraţie a feţei cu tentă albăstrie (cia- noză). Chintele se termină printr-o inspiraţie zgomo­toasă şi profundă: este carac­teristicul „răget al măgarului”, de unde şi numele popular al bolii, „tuse măgărească“.

VACCINAREA LA TIMP

Chiar dacă mama a fost vaccinată împotriva tusei convulsive, imunita­tea ei nu se transmite perfect viito­rului copil: boala poate să-l afecte­ze încă de la naştere şi este extrem de periculoasă pentru copiii foarte mici. Vaccinarea nu poate fi efec­tuată decât între lunile a 2-a şi a 3 – a, cu menţiunea că e posibil să nu asigure imunitate. Este deci impor­tant ca sugarii să fie vaccinaţi de îndată ce este posibil, nu numai pentru ei înşişi, dar şi pentru ceilalţi copii din jurul lor. Astfel sunt dimi­nuate riscurile expunerii şi contami­nării.

COMPLICAŢII

Tusea convulsivă, chiar bine îngrijită, are uneori conse­cinţe grave: poate să producă pneumonie cu sângerări ale nasului şi ale gâtului din cauza tusei. Vomele abun­dente pot duce la deshi­dratare, care trebuie com­pensată prin ingerarea de soluţii sărate-dulci, existente în farmacii.

La sugar, îndeosebi înainte de 6 luni, pot surveni com­plicaţii serioase, mai ales la începutul perioadei chinte­lor de tuse. Reprizele de tuse pot să fie urmate de grave dificultăţi respiratorii, până într-atât încât copilului i se face rău (leşin, cianoză, con­vulsii) din cauza lipsei acute de oxigen. In cazul în care face febră, este necesar trata­mentul cu antibiotice şi, uneori, dacă sugarul are defi­cienţe respiratorii persis­tente, medicul poate cere spitalizarea.

TRATAMENT

Sugarul care are tuse convul­sivă înaintea vârstei de 6 luni este întotdeauna spitalizat timp de câteva zile. Bine supravegheat, este înconjurat de o echipă de medici care îi dau toate îngrijirile adecvate: curăţarea nasului, aspirarea secreţiilor faringiene, asistare respiratorie atunci când chintele de tuse devin asfi­xiante. La copiii foarte mici trebuie să fie evitate calman­tele: sunt ineficiente, chiar periculoase, căci ar putea să le perturbe respiraţia. La copiii mai mari, tratamentul se va baza pe antibiotice şi sedative pentru a calma tu­şea. In caz de tuse convulsivă declarată la copilul dumnea­voastră, sugarilor mai mici de 6 luni, care vin adeseori în contact cu bolnavul, le este administrat, eventual, un tra­tament preventiv cu antibio­tice.

Pentru a evita răspândirea bolii, copilul bolnav nu tre­buie să meargă la şcoală timp de 30 de zile după începutul primelor chinte de tuse. Trebuie să-l ţineţi la căldură şi să-l faceţi să bea multă apă, pentru a-i suplini deshidra­tarea provocată de vomă. Serviţi-i, de asemenea, mân­căruri uşoare. Bine tratată, tuşea convulsivă nu-i va lăsa copilului sechele, nici respi­ratorii, nici bronşice. In plus, va deveni astfel imun pe viaţă faţă de această boală. Tuşea convulsivă este luată foarte în serios de către autorităţile sanitare şi, de altfel, medicul dumneavoas­tră este obligat să declare faptul că are un caz de tuse convulsivă.

UN NOU VACCIN

Utilizat singur sau asociat cu altele, vaccinul actual împotriva tusei con­vulsive este, uneori, greu tolerat. El poate provoca febră sau o reacţie cutanată locală. Aceste efecte nedo­rite limitează posibilitatea injectării rapelului de vaccin. Aşadar, tânărul adult nu mai este apărat de vaccin.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Tusea convulsiva la copii

Lasă un răspuns