Oreionul0 Comments

Publicat in:
Etichete: înţepe­neală, oreionul, refuz de a mânca, vome

Oreionul este o maladie infecţioasă care îi afectează îndeo­sebi pe copii. Foarte contagioasă, ea se transmite uşor în colectivităţi. In prezent există un vaccin care permite evitarea oreionului.

In pofida numelui său, ore­ionul nu este o afecţiune a urechilor, ci a principalelor glande salivare (parotide). Umflarea de jur împrejurul urechilor îi dă chipului un aspect de pară, foarte caracte­ristic maladiei. Oreionul este o infecţie, în general, benignă, la copil, cu toate că, pentru băieţi, există riscul de infla­mare a unui testicul (orhită).

CAUZE

Maladia se transmite prin picături mici de salivă aflate în suspensie în aer. Ea se manifestă adeseori iarna şi mai cu seamă în creşe şi şcoli. Inflamaţia atinge glandele salivare, situate în unghiul mandibulei, deasupra şi în faţa urechii. Incubaţia du­rează între 2 şi 3 săptămâni. Copilul este contagios timp de o săptămână înainte de începutul simptomelor şi rămâne contagios în jur de 8 zile după aceea.

SIMPTOME

Inflamaţia glandelor salivare apare, la început, într-o sin­gură parte, apoi, după 24-72 de ore, afectează şi partea cealaltă. Se manifestă prin dureri care jenează mastica­ţia. O uşoară febră, dureri de cap şi dificultăţi la înghiţire sunt frecvente.

MENINGITA PRACTIC A DISPĂRUT

Graţie vaccinului împotriva oreionu­lui, asociat cu cel împotriva rujeolei şi a rubeolei, numărul de meningite, complicaţii grave ale oreionului, a scăzut mult.

Meningita se manifestă prin dureri de cap, vome, refuz de a mânca, înţepe­neală a cefei şi senzaţii de nelinişte, de indispoziţie. Apărând la o săptă­mână după inflamarea glandei sali­vare, ea impune adeseori spitalizare. O puncţie lombară permite verifica­rea diagnosticului şi tratarea eficientă a maladiei. Anturajul copilului bolnav trebuie, de asemenea, tratat, pentru a se evita molipsirea.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Oreionul

Lasă un răspuns