Diagnosticul si tratamentul hipertensiunii pulmonare0 Comments

Publicat in:
Etichete: anticoagulantele, diagnosticul hipertensiunii pulmonare, hipertensiunea pulmonară, transplant pulmonar, tratamentul hipertensiunii pulmonare

Hipertensiunea pulmonară este dificil de diagnosticat, diagnosti­cul de HPP se pune, de obicei, prin excluderea altor afecţiuni.

Masurarea tensiunii – Hipertensiunea pulmonară poate fi determinată prin măsurarea presiunii în artera pulmonară. Această deter­minare se poate face în două moduri:
Folosirea unui cateter – presiu­nea din arterele pulmonare poate fi măsurată prin folosirea unui cateter Swan Ganz. Cateterul este introdus într-o venă din regiunea gâtului sau din regiunea inghinală şi este tre­cut prin lumenul vaselor de sânge şi apoi prin inimă, până când vârful lui ajunge în artera pulmonară.
Ecocardiografia (examenul cu ultrasunete] – această tehnică poate furniza o estimare a presiu­nii sistolice în artera pulmonară.

TRATAMENT
Fără tratament, jumătate din paci­enţii cu HPP mor în interval de trei ani. Deşi, în prezent, nu există tra­tament curativ pentru hiperten­siunea pulmonară, în ultimii ani oamenii de ştiinţă au descoperit o serie de tratamente noi impor­tante, tipul de tratament indicat depinde de cauza hipertensiunii pulmonare.
A fost descoperită o genă anor­mală – numită BMPR-II – care este prezentă la pacienţii cu HPP. Medi­cii speră că această descoperire să permită progrese ulterioare în tratamentul afecţiunii, prin folosi­rea terapiei cu gene.

PROBLEME CARDIACE
Dacă problema este la nivelul ini­mii şi aceasta nu mai poate pompa sângele, medicii vor indica un tra­tament ţintit pe corectarea disfuncţiei cardiace, fie că este vorba de afectarea cordului drept sau stâng.

Oxigenoterapia este singurul tratament necesar pentru paci­enţii a căror hipertensiune pulmonară a rezultat în urma scă­derii nivelului de oxi­gen din sânge.

TRANSPLANTUL
In cazurile în care afecţiunea ce stă la baza hipertensiunii pulmonare nu poatea fi tratată, o soluţie poate fi reprezentată de transplantul pul­monar. Insă acesta este accesibil numai unui număr redus de paci­enţi, care au vârsta sub 55 de ani şi care, în rest, sunt sănătoşi.
Rata de supravieţuire pentru pacienţii ce au suferit un transplant pulmonar este, în prezent, de aproximativ 60 la sută la un an şi de 37 la sută la cinci ani de la transplant.

Medicaţia
Există mai multe medicamente cu ajutorul cărora se pot trata diferite tipuri de hipertensiune pulmonară. Acestea includ:
Anticoagulantele – S-a demon­strat că administrarea de warfarină este asociată cu îmbunătăţirea prog­nosticului pacienţilor cu hipertensi­une arterială pulmonară. Mecanis­mul poate implica reducerea tendin­ţei de a forma cheaguri de sânge în mici artere ce prezintă leziuni.

Blocanţii canalelor de calciu – aproximativ unul din şase pacienţi cu HPP răspund bine la tratamen­tul cu doze mari de vasodilatatoare ce reacţionează prin acest meca­nism. Prin lărgirea vaselor de sânge, medicamentele scad tensiunea san­guină. Din păcate, pentru majorita­tea pacienţilor, aceste medicamente pot avea riscuri şi pacientul necesită o evaluare atentă înainte de a începe să le folosească. Monitorizarea regu­lată este şi ea o condiţie necesară.

Prostaciclinele – aceste medi­camente puternic vasodilatatoare reduc şi agregarea trombocitelor (micile celule responsabile cu coa­gularea) şi ajută la repararea unora dintre leziunile de la nivelul artere­lor mici din plămâni. Ele par să fie eficiente în toate tipurile de hiper­tensiune arterială pulmonară, deşi cea mai mare experienţă în folosirea lor este în cazul HPP.

Medicamen­tele trebui administrate sub formă de perfuzie continuă, direct în flu­xul sanguin, printr-un mic sistem de pompare, purtat de pacient.

Tratamentul cu prostacicline este complex şi costisitor, iar 20 la sută dintre pacienţii cu hipertensi­une arterială pulmonară severă nu răspund la acest tip de terapie.

Există şi o formă inhalabilă de prostaciclină, care este relativ bine tolerată şi care poate fi adminis­trată cu ajutorul unui inhalator spe­cial (nebulizator). Dintre efectele secundare, mai frecvent s-a sem­nalat apariţia tusei şi a hiperemiei cutanate (înroşirea pielii).

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Diagnosticul si tratamentul hipertensiunii pulmonare

Lasă un răspuns