NEUROPATIE NEUROPATIE DE ÎNCARCERARE NEUROPRAXIE NEUROPSIHIATRIE – Dictionar Medical0 Comments

Publicat in:


>NEUROPATIE
Orice afecţiune a nervilor peri­ferici, caracterizată în mod obiş­nuit prin amorţeală şi slăbiciune. Uneori este afectat un singur nerv, ceea ce semnifică existenţa unei mononeuropatii, spre deose­bire de cazurile de polineuropa-tie, în care sunt implicaţi mai mulţi nervi. Aceasta din urmă poate avea numeroase cauze, printre care intoxicaţia cu metale grele, infecţi­ile virale, afecţiunile maligne, dia­betul şi alcoolismul.
NEUROPATIE DE ÎNCARCERARE
Neuropatia priveşte orice tip de leziune a unui nerv; prin neuropa­tia prin încarcerare se descrie lezi­unea cauzată unui nerv prin com­presia sa de către alt ţesut.
NEUROPRAXIE
0 incapacitate temporară a nervi­lor de a conduce impulsurile ner­voase, cauzată de o compresie a fibrelor nervoase. Aceasta are ca rezultat o simptomatologie repre­zentată de amorţeală în zona inervată de terminaţia nervoasă respectivă.
NEUROPSIHIATRIE
Ramură medicală care se ocupă cu diagnosticul şi tratamentul afecţi­unilor psihiatrice care iau naştere din cauza unor boli neurologice, precum şi a relaţiilor dintre aces­tea.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

NEUROPATIE NEUROPATIE DE ÎNCARCERARE NEUROPRAXIE NEUROPSIHIATRIE – Dictionar Medical

Lasă un răspuns