INDICELE GLICEMIC – Alimentatia Sanatoasa0 Comments

Publicat in:


Nu toate glucidele au aceeaşi valoare. între o îngheţată şi o felie de pâine integrală este o distantă imensă în materie de nutriţie. Această diferenţă nu este dată atât de cantitatea de zaharuri pe care acestea le con­ţin, cât de felul în care acestea sunt absorbite de organism, alt­fel spus de indicele lor glicemic.

Indicele glicemic – Definiţie

Indicele glicemic (IG) indică impactul unui aliment, în următoarele două ore după ingestie, asupra glicemiei, adică asupra nivelului de glucoza din sânge. Inventat în anul 1981, de Dr. Jenkins, indicele glicemic al fiecărui aliment este calculat în raport cu indi­cele de glucoza, considerat ca etaIon.

Astfel, glucoza fiind alimentul cel mai hiperglicemiant (care măreş­te cel mai mult nivelul glicemiei), indi­cele său este fixat la 100.

Calculul indicelui glicemic

Astfel, pentru fiecare aliment, s-a stu­diat curba existentă între glicemia de plecare, constatată în mod normal, şi glicemia măsurată la fiecare 10 minute după consumarea respectivu­lui aliment. Apoi, ea a fost compara­tă cu cea a glucozei. Diferenţa din­tre cele două curbe este exprimată în procente: acesta este indicele gli­cemic. Deci, atunci când curba unui aliment creşte până la cel puţin jumă­tatea curbei glucozei, IG său este de 50. Peste 50, nutriţioniştii le numesc alimente hiperglicemiante, iar sub 50, alimente hipoglicemiante.

Importanţa indicelui glicemic

Pentru diabetici
Cunoaşterea indicelui glicemic al ali­mentelor este importantă pentru un diabetic, deoarece el trebuie să com­penseze deficitul de insulina, hormon care reglează nivelul glucozei din sânge. Cu puţin timp în urmă, medi­cii recomandau diabeticilor suprima­rea aproape totală a zahărului. în pre­zent, diabeticului i se recomandă să aleagă alimente hipoglicemiante, pentru ca mesele lor şi aporturile nutritive să fie variate. Din contră, în cazul hipoglicemiei (scăderea brus­că a nivelului de zahăr din sânge), este necesară consumarea urgentă a alimentelor cu un IG ridicat, cum ar fi un cub de zahăr, pentru ca glice­mia să urce la limite normale.

Pentru controlul greutăţii

Atunci când glicemia creşte, pancrea­sul produce o mare cantitate de insuli­na. Ori, aceasta favorizează transfor­marea glucozei în lipide şi se opune acţiunii glucagonului, un alt hormon pancreatic care favorizează utilizarea stocurilor de lipide de către organism. Pe scurt, cu cât creşte cantitatea de insu­lina, cu atât mai puţine sunt şansele de a pierde în greutate.

Acesta este moti­vul pentru care stresul, care este unul dintre factorii care stimulează secreţia de insulina, poate duce la îngrăşare, fără să existe o modificare reală a obice­iurilor alimentare. In acest caz, consu­mul de alimente cu IG scăzut este o armă imbatabilă împotriva luării în greu­tate, şi care poate chiar ajuta la pierde­rea kilogramelor în plus.

Variaţii ale Indicelui Glicemic

Anumite elemente pot influenţa indicele glicemic al unui aliment. Printre acestea menţionăm:

modul de preparare a unui ali­ment poate modifica sensibil indi­cele glicemic: indicele glicemic al cartofilor la cuptor, de exemplu, este 89, în timp ce indicele glicemic al cartofilor fierţi nu va depăşi 65.

momentul consumului. Un ali­ment va avea un efect mai glicemic dacă va fi consumat pe stomacul gol. Tradiţia culinară conform căreia desertul se serveşte la sfârşitul mese­lor este deci justificată şi are toate motivele dietetice să fie respectată.

►combinarea cu fibre. Acestea din urmă încetinesc absorbţia glu­cidelor. Din acest motiv, alimentele rafinate (care au fost supuse unei transformări industriale) au un indi­ce glicemic mai mare: pe parcurs, ele şi-au pierdut, în totalitate sau în parte, fibrele, cum ar fi cazul grâu­lui, devenit făină, apoi pâine albă. Mai mult, glucidele rafinate aduc un aport de calorii, dar foarte puţine elemente nutritive. Atenţie, deci, la cerealele rafinate care sunt tot atâ­tea zaharuri rapide care măresc indi­cele glicemic al unei mese.

Sarcina glicemică

Aceasta este o noţiune mai recentă. Ea este mai dificil de calculat deoa­rece este bazată pe cantitatea de ali­mente glucidice consumate în porţii egale în timpul aceleiaşi mese. Ea se obţine prin înmulţirea indicelui gli­cemic cu cantitatea de glucide conţinută de aliment, iar rezultatul se împarte la 100. Bineînţeles, aceas­ta va permite obţinerea unei indi­caţii mai precise cu privire la încăr­cătura glicemică a unui aliment, dar dificultăţile legate de acest mod de calcul fac ca majoritatea nutriţioniştilor să utilizeze încă indicele glicemic ca reper.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

INDICELE GLICEMIC – Alimentatia Sanatoasa

Lasă un răspuns