Fertilizarea ovocitului0 Comments

Publicat in:


Fertilizarea ovocitului – Când un singur spermatozoid intră în ovocit, materialele lor genetice se unesc. Se formează un zigot, care urmează un proces de diviziune, pentru a da naştere unui embrion.

Odată ce spermatozoidul a pene­trat ovocitul, în interiorul ovoci­tului are loc o reacţie chimică, ce face imposibilă intrarea unui alt spermatozoid.

Fertilizarea – MEIOZA

Intrarea nucleului spermatozoi­dului în ovocit declanşează com­pletarea procesului de divizi­une nucleară (meioza II), început în timpul ovulaţiei. Se formează un ovocit haploid şi al doilea corp polar (care degenerează).

Aproape imediat, nucleii sper­matozoidului şi ovocitului fuzi­onează, pentru a forma un zigot diploid, ce conţine material gene­tic, atât de la mamă, cât şi de la tată.

Fertilizarea – DETERMINAREA SEXULUI

Sexul copilului este hotărât în momentul fertilizării. Spermato­zoidul, respectiv tatăl este cel care dictează sexul viitorului copil. Sexul este determinat de o combinaţie dintre cei doi cromozomi sexuali, cromozomul X şi cromo­zomul Y. Femeia va contribui cu un cromozom X, în timp ce bărbatul va contribui fie cu un cromozom X, fie cu un cromozom Y. Fertilizarea ovocitului (X), va fi făcută fie de un spermatozoid care conţine un cro­mozom X, fie de unul care conţine unul Y, dândnaştere unei fete (XX), fie unui băiat (XY).

Fertilizarea – DIVIZIUNEA CELULARĂ

La câteva ore după fertilizare, zigo­tul trece printr-o serie de diviziuni mitotice, pentru a produce o aglo­merare de celule, numită morula. Celulele ce formează morula se divid la fiecare 12 până la 15 ore, producând un blastocit, alcătuit din aproximativ 100 de celule.

Blastocistul secretă hormo­nul numit gonadotropină corionică umană. Acesta face ca foliculul rupt să se transforme într-o for­maţiune, numită corp galben, care secretă progesteron.
Implantarea şi dezvoltarea

La aproximativ trei zile de la fertili­zare, blastocistul va începe călătoria din trompa uterină către uter.

In mod normal blastocistul ar tre­bui să fie incapabil să treacă prin sfincterul muscular din trompa ute­rină. Totuşi, nivelul crescut de pro­gesteron, secretat după fertilizare, provoacă relaxarea musculaturii, ceea ce permite blastocistului să îşi continue drumul către corpul uterin.

O trompă uterină lezată sau blo­cată împiedică trecerea blastocistu­lui în uter, în această etapă, ceea ce duce la apariţia unei sarcini ectopice, în care embrionul începe să se dez­volte în trompa uterină.

Fertilizarea – SARCINILE MULTIPLE

In majoritatea cazurilor o femeie va elibera un singur ovocit în fiecare lună, din ovare, alternativ.

In mod ocazional, se poate întâm­pla ca o femeie sa producă câte un ovocit din fiecare ovar, ambele fiind fertilizate de spermatozoizi diferiţi, situaţie în care rezultă gemeni care nu sunt identici. în acest caz, fiecare făt va fi hrănit de placenta proprie.

Foarte rar, un ovocit fertilizat se poate împărţi spontan în două părţi, din fiecare rezultând câte un embrion. Aceasta va duce la forma­rea de gemeni identici, care au exact aceleaşi gene şi împart aceeaşi pla­centă.

Gemenii siamezi apar atunci când despărţirea în două a ovocitului nu este completă la câteva ore de la fer­tilizare.

IMPLANTAREA

Odată ce a ajuns în uter, blastocistul se va implanta în mucoasa îngroşată a peretelui uterin.

Hormonii eliberaţi de blastocist sunt semnalul că acesta nu repre­zintă un corp străin, ca să nu fie eli­minat din uter. Odată ce blastocis­tul se implantează în uter, gestaţia va începe.

Fertilizarea – IMPERFECŢIUNILE

Aproximativ o treime dintre ovocitele fertilizate nu reuşesc să se implan­teze în uter şi se pierd.

Dintre cele care se implantează, mulţi embrioni conţin imperfecţiuni în materialul lor genetic, cum ar fi un cromozom în plus.
Multe dintre aceste imperfecţiuni vor determina expulzarea embrionu­lui din uter, la scurt timp de la implan­tarea acestuia. Acest lucru se poate întâmpla chiar şi înainte de data pri­mei menstruaţii, astfel încât femeia poate nici să nu ştie ca a fost gravidă.

Pe măsură ce se deplasează de-a lungul trompei uterine, zigotul îşi începe diviziunea. Se formează un blastocist, care se va implanta în mucoasa peretelui uterin.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Fertilizarea ovocitului

Lasă un răspuns