Anxietatea – Diagnostic si Tratament0 Comments

Publicat in:


Anxietatea – Diagnostic

Diagnosticul pentru anxietate se stabileşte de regulă pe baza anamnezei. Poate fi nevoie de asemenea, de efectuarea de analize prin care să se excludă existenţa unor afecţiuni de ordin fizic cu manifestări similare, ca de pildă hipoglicemia, astmul bolile cardiace, ingestia sau întrerupe­rea administrării anumitor medica­mente, epilepsia sau vertijul. Este important să se stabilească daca pacienţii prezintă şi alte afecţiuni mentale care îi pot face anxioşi, ca de pildă depresie sau demenţă.

Pacienţii cu tulburări anxioase trebuie diagnosticaţi cât mai repede posibil. Dacă nu sunt trataţi, stările de anxietate şi manifestările ipohondrice se pot accentua.

Anxietatea – Tratament

Adeseori este necesară combina­rea psihoterapiei cu tratamentul medicamentos, dar numeroşi paci­enţi refuză asistenţa psihologică, deoarece sunt convinşi că suferă de o boală fizică. De asemenea, au reţineri şi faţă de terapia medica­mentoasă, deoarece sunt îngrijo­raţi de efectele secundare.

Anxietatea – PSIHOTERAPIA

Consilierea şi utilizarea tehni­cilor care explorează conflictele interioare, se dovedesc adeseori de ajutor.
Terapia cognitiv-comportamentală este eficientă uneori. Ea urmăreşte să schimbe modul în care pacienţii gândesc şi se com­portă în faţa unei situaţii perce­pute ca ameninţătoare.
□ învăţarea tehnicilor de relaxare şi a strategiilor de a face faţă eve­nimentelor pot contribui la dimi­nuarea anxietăţii.

□ Tehnicile de desensibilizare pot duce la dispariţia fobiilor. Pacien­tul este expus în mod progresiv la factorii care îi cauzează fobia, în prezenţa unui psihoterapeut.
□ Grupurile de autoajutor sunt benefice pentru unii pacienţi.

Terapia de grup reprezintă o formă de asistenţă psihologică în care pacienţii pot învăţa tehnici de relaxare. Aceste tehnici îi ajută de obicei să facă faţă atacurilor de panică.

Anxietatea – MEDICAŢIE

Medicamentele cel mai des folo­site pentru tratarea tulburărilor anxioase, sunt:
Tranchilizantele – unele medi­camente, cum ar fi diazepamul, pot fi utilizate timp de maximum 10 zile. Cu toate acestea, pentru a evita problemele legate de obişnu­inţă şi dependenţă, trebuie admi­nistrată cea mai mică doză posi­bilă, pentru o perioadă de timp cât mai scurtă. Printre efectele secundare se numără somnolenţa şi dependenţa emoţională.

□ Medicamentele antidepresive – nu produc aceleaşi probleme legate de dependenţă ca tran­chilizantele, dar pot necesita un interval de până la patru săptă­mâni pentru instalarea efectelor maxime. Odată determinată doza eficientă terapeutic, tratamentul trebuie continuat pentru o peri­oadă de cel puţin şase luni. între­ruperea prematură a tratamentu­lui poate duce la o recădere.

Medicamentele betablocante -acestea pot diminua uneori o parte dintre simptomele fizice ale anxi­etăţii, ca de exemplu palpitaţiile şi tremurăturile. Cu toate acestea, ele nu exercită niciun fel de efecte directe asupra simptomelor psiho­logice, ca de pildă cele de îngrijo­rare si tensiune.

Anxietatea – Tehnici de Autoajutor

Persoanele care suferă de anxie­tate sunt adeseori învăţate o serie de tehnici simple care să îi ajute să facă faţă acestei probleme. Printre acestea se numără:

Realizarea faptului că simpto­mele în sine nu sunt dăunătoare, ci reprezintă doar o reacţie natu­rală la stres;
înfruntarea fricilor;

Distragerea atenţiei printr-o activitate simplă.

Anxietatea – Prognostic

Adeseori, pentru a obţine rezultate favorabile, este important ca diagnosticul şi tratamentul să fie sta­bilite cât mai precoce. Factorii care îngreunează vin­decarea sunt reprezentaţi de separarea de unul din părinţi în copilărie, izolarea socială, lipsa unui par­tener de viaţă, statutul social inferior şi persistenţa fobiilor. Numai un număr mic de pacienţi necesită tratament de-a Lungul întregii vieţi.

Prognosticul pacienţilor cu anxietate este favorabil în general. Psihoterapia poate contribui la creşterea încrederii şi aprecierii propriei persoane.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Anxietatea – Diagnostic si Tratament

Lasă un răspuns