Copilul – Supravegherea medicala0 Comments

Publicat in:
Etichete: copilul, medicala, rehidratare, supravegherea

Copilul trebuie să fie urmărit cu regularitate de un medic pentru a-i supraveghea evoluţia şi a-i depista eventuale probleme.

Alegerea medicului este importantă. Relaţia pe care o stabileşte cu el trebuie să fie întemeiată pe încredere; ast­fel veţi putea să-i puneţi mai uşor toate întrebările care vă frământă.

CUM SĂ VĂ URMĂRIŢI COPILUL?

Supravegherea personalizată permite stabilirea unei relaţii de încredere cu medicul şi asigurarea unei urmăriri re­gulate a evoluţiei copilului. Ritmul consultaţiilor. Con­sultaţi pediatrul în primele 15 zile după întoarcerea acasă, apoi o dată pe lună timp de 6 luni, pentru a eva­lua creşterea copilului. După aceea este suficientă câte o vizită o dată la 3 luni, până la vârsta de 3 ani. Adaptaţi rit­mul acestor vizite după cir­cumstanţe (bolile copilului, neliniştea dumneavoastră).

La fiecare vizită sunt exa­minate dezvoltarea fizică şi psihomotorie, înălţimea, peri­metrul cranian, greutatea şi reacţiile la anumiţi stimuli. La momentul stabilit, medi­cul vaccinează copilul (vezi tabloul vaccinărilor). Infor­maţiile sunt notate în carne­tul de sănătate.

Creşterea. Creşterea se eva­luează comparând, vizită cu vizită, toate măsurătorile înscrise în carnet. Aceste date sunt reprezentate prin curbe: curba trebuie să fie regulată şi să rămână perma­nent în jurul mediei.

DEPISTAREA TULBURĂRILOR

Anumite probleme apar încă din primii ani de viaţă. Cu cât sunt depistate mai curând, cu atât sunt mai lesne de corectat. Auzul. Dacă anumite semne vă fac să vă îndoiţi de capaci­tăţile auditive ale copilului (prea calm, neatent la ceea ce se întâmplă în câmpul său vizual, lipsă de interes pen­tru jucăriile care fac zgomot sau, dimpotrivă, manipulare zgomotoasă a obiectelor, emitere de sunete puţin variate şi rare), consultaţi imediat un specialist. Vederea. Tulburările de ve­dere pot antrena tulburări de comportament: indiferenţă la lumină sau la ceea ce se pe­trece în jurul său, absenţa surâsului, privire fixă. Anu­miţi copii luşează în timpul primelor săptămâni de viaţă.

COPILUL ESTE BOLNAV

Trăind zilnic lângă copil, în­văţaţi să-i interpretaţi reac­ţiile şi să vă daţi seama dacă este bolnav.

Diareea. Diareea poate duce la deshidratare. Dacă vă alăp­taţi copilul, daţi-i o soluţie de rehidratare înainte de fiecare supt. Dacă îl hrăniţi cu bibe­ronul, cereţi sfatul medicu­lui, care vă va prescrie o solu­ţie de rehidratare sau un lapte de substituţie.

Vomele. Nu confundaţi re­gurgitarea cu vomele care însoţesc adeseori tulburările infecţioase (gastroenterite, faringite, otite). Daţi-i să bea soluţii de rehidratare, fier­tură de legume. Dacă vomele persistă şi sunt asociate cu alte semne, consultaţi cât mai urgent medicul pediatru. Durerile abdominale. Copi­lul s-ar putea să geamă din cauza unor dureri abdomi­nale. Iar când toate tentative­le de a-l calma (mângâieri, masaje uşoare, un pahar cu apă) eşuează şi el suferă în continuare, chemaţi medicul.

Febra. In caz de febră (tem­peratura normală se situează între 36,5°C şi 37,5°C), dez- brăcaţi-l pentru culcare. Aveţi grijă ca să nu fie prea cald şi daţi-i să bea. Dacă nu sunt contraindicaţii, daţi-i medicamente împotriva fe­brei.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Copilul – Supravegherea medicala

Lasă un răspuns