Tratamentul pneumoniei0 Comments

Publicat in:
Etichete: condensare pulmonară, pneu­monie, tratament pneumonie

Medicii care tratează cazurile de pneumonie au la dispoziţie o gamă largă de mijloce tehnice. Acestea includ teste diagnostice şi studii microbiologice pentru izolarea agentului cauzal specific fiecărui caz, în scopul identificării celui mai eficient tratament.

In cazurile  foarte uşoare de pneumonie, simptomele existente sunt sufici­ente pentru stabilirea diagnosti­cului, iar tratamentul începe, de cele mai multe ori, imediat.

La pacienţii la care există dubii privind diagnosticul, se reco­mandă efectuarea unui examen radiologie pulmonar. Acesta va evidenţia aspectul caracteristic de condensare pulmonară.

Pen­tru aprecierea severităţii pneu­moniei este util gradul de extin­dere al procesului de conden­sare (umbră albă apărută la exa­menul radiologie pe câmpul pul­monar, care, în mod normal, are aspect întunecat); aspectul pro­cesului de condensare poate sugera şi cauza probabilă (de exemplu, pneumococul în con­trast cu micoplasmele).

Este ideal ca, înainte de înce­perea oricărui tratament, să se recolteze o probă de spută care va fi trimisă la laborator pen­tru efectuarea de culturi. Unele dintre bacteriile frecvent impli­cate în producerea pneumoniei se pot dezvolta (creşte) din spută şi pot fi identificate în condiţii de laborator.

In plus, astfel se poate testa şi sensi­bilitatea acestor microorga­nisme la diferite antibiotice. Totuşi, aceste teste necesită mai multe zile. astfelîncât tra­tamentul iniţial se dă adesea .

In cazurile mai severe se poate face cultura microorga­nismelor direct din sânge, prin recoltarea de probe adecvate. Cu toate acestea, majoritatea agenţilor etiologici ai pneumo­niei sunt dificil sau imposibil de cultivat în laborator, din eşan­tioane de spută. Este vorba în special de virusuri şi alţi agenţi infecţioşi nespecifici. In aceste cazuri, diagnosticul se bazează pe analizele de laborator.

 

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Tratamentul pneumoniei

Lasă un răspuns