OSTEOPOROZĂ OSTEOSARCOM OSTEOSCLEROZĂ OSTEOTOM – Definitie Medicala0 Comments

Publicat in:


OSTEOPOROZĂ
Reducerea masei de ţesut osos normal care poate rezulta în urma înaintării în vârstă sau din cauza imobilizării. Este cauzată de reab-sorbţia excesivă a osului şi duce la creşterea riscului de fracturi. Osteoporoza survine frecvent după instalarea menopauzei, dar poate fi întâlnită şi la bărbaţi. Ea poate fi indusă şi de tulburările metabo­lismului steroidic, inclusiv boala Cushing, precum şi de tratamentul pe termen lung cu hormoni stero-izi. Diagnosticul nu se poate efec­tua numai pe baza unei radiografii simple, investigaţia de elecţie fiind DEXA (absorbţiometria duală cu raze X), deşi aceasta nu este încă disponibilă pe scară largă.
OSTEOSARCOM
Cea mai frecventă forma de tumoră osoasă, care apare de obicei la nive­lul oaselor lungi. Deşi poate fi întâl­nită la orice vârstă, apare de regulă la copii şi la adulţii tineri. Uneori este necesară amputarea întregu­lui membru, dar prin excizia zonei de malignizare urmată de inserţia unei proteze şi chimioterapie adju-vantă, prognosticul se îmbunătă­ţeşte în mod tot mai semnificativ.
OSTEOSCLEROZĂ
Creşterea densităţii osoase, con­firmată prin radiografie, produsă fie de o infecţie cronică, de ische­mie (aport de sânge insuficient), fie de un proces tumoral.
OSTEOTOM

Instrument chirurgical utilizat în special de ortopezi, destinat secţi­onării (tăierii) oaselor.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

OSTEOPOROZĂ OSTEOSARCOM OSTEOSCLEROZĂ OSTEOTOM – Definitie Medicala

Lasă un răspuns