ORGAN NEUROTENDINOS, ORGAN ŢINTĂ, ORGAN GENITAL, ORGAN IT – Definitie Medicala0 Comments

Publicat in:


>ORGAN NEUROTENDINOS (ORGANUL NEUROTENDINOS GOLGI)_
Receptor senzitiv situat la nive­lul ţesutului tendinos, care este stimulat de punerea în tensiune a tendonului şi transmite informaţia la sistemul nervos central.
ORGAN ŢINTĂ
Un organ anumit, asupra căruia acţionează un medicament, hor­mon sau o boală.
ORGAN GENITAL
Organ de reproducere. Termenul este folosit, în general, pentru a denumi organele sexuale exteri­oare, penisul şi scrotul la bărbaţi, vulva, la femei.
ORGAN IT
Structură subcelulară, din cito­plasmă celulară, ce posedă mem­brană proprie şi are o funcţie spe­cializată la nivelul celulei.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

ORGAN NEUROTENDINOS, ORGAN ŢINTĂ, ORGAN GENITAL, ORGAN IT – Definitie Medicala

Lasă un răspuns