Muschii fetei0 Comments

Publicat in:
Etichete: muşchii feţei, muşchiul corugator, muşchiul mentonier, muşchiul nazal

>Motoarele expresiilor faciale
Fiinţa umană este capabilă să exprime, cu ajutorul feţei , o gamă largă de emoţii, datorită numeroşi­lor muşchi situaţi sub straturile fasciei superficiale, membrană fibroasă situată sub piele. Având în vedere că aceştia sunt legaţi de această fascie sau de oasele craniului şi se insera la nivelul pielii, prin contracţie, ei imprimă mişcări pielii.

Acţiuni
Muşchii feţei pot fi împărţiti în patru mari grupe, în funcţie de localizarea lor şi, în consecinţă, de expresiile pe care le con­trolează. Cei mai remarcabili dintre muschii fetei sunt cei care sunt situaţi în jurul orificiilor craniului, cum ar fi ochii, gura şi nasul, deoarece aceştia acţionează ca nişte sfinctere, ce închid aceste orificii, sau ca nişte dilatatori, care le deschid. Astfel, muşchiul orbicular închi­de ochiul, în timp ce muşchiul ridicător al pleoapei superioare îl deschide.
Muşchii pielii craniului
► Muşchiul occipitofrontal are particu­laritatea de a fi format din două părţi: o parte anterioară care acoperă osul frontal,
cu rolul de a trage pielea capului înspre partea anterioară, de a ridica sprâncenele şi de a încreţi pielea capului pe orizontală. O parte posterioară care se sprijină pe osul occipital şi care are rolul de a trage pie­lea craniului înspre partea posterioară.
► Muşchii ochiului şi ai sprâncenei
► Muşchiul corugator al sprâncenei
coboară sprânceana şi încreţeşte pielea frunţii pe verticală, ca atunci când încrun­tăm sprâncenele.
► Muşchiul orbicular al ochiului închi­de pleoapele şi permite formarea pliuri-lor perioculare.
►Muşchiul ndicatoral pleoapei supe­rioare ridică pleoapa superioară.
► Muşchii gurii
► Muşchiul zigomatic mic ridică buza superioară şi permite expunerea dinţilor maxilarului.
► Muşchiul zigomatic mare ridică unghiurile gurii şi le trage înspre părţile laterale atunci când zâmbim.
► Muşchiul ridicător al buzei superioa­re ridică buza superioară.
► Muşchiul buccinator apropie obrajii de molari şi de buze, ca pentru a sufla sau a aspira, şi trage comisurile buzei înspre părţile laterale. De asemenea, el facilitea­ză masticaţia, prin împingerea alimente­lor dintre dinţi, împiedicându-le astfel să rămână între dinţi şi obraji.
► Muşchiul rizorius trage unghiul gurii înspre părţile laterale, ca pentru a mes­teca.
► Muşchiul orbicular al gurii. Acţio­nând ca un sfincter, acesta închide buze­le şi permite mişcarea acestora înspre partea anterioară, ca pentru a fluiera, comprimă buzele şi dinţii, dă buzelor forma potrivită pentru pronunţarea cuvin­telor.
► Muşchiul coborâtor al buzei infe­rioare coboară buza inferioară.
► Muşchiul coborâtor al unghiului gurii trage unghiurile gurii înspre părţile laterale şi le ridică, ca atunci când des­chidem gura.
► Muşchiul mentonier ridi­că buza inferioară şi permi­te mişcarea acesteia înspre partea anterioară, ridică pie­lea bărbiei, ca atunci când ne bosumflăm.
► Muşchii gâtului
►Muşchiul platisma coboa­ră partea exterioară a buzei inferioare şi permite mişca­rea acesteia înspre partea posterioară, coboară mandi­bula, singurul os mobil dintre toate oasele feţei, pentru a permite deschiderea gurii.
► Muşchiul corugator al sprânce­nei (1) pleacă de la extremitatea medială a arcadei sprâncenelor osu­lui frontal şi se insera la nivelul pie­lii sprâncenei.
► Muşchiul orbicular al ochiului (2)
pleacă de la peretele medial al orbitei şi din osul lacrimal şi se insera la nive­lul pielii din jurul orbitei şi a tarsului (ţesut conjunctiv dens care întăreşte pleoapele).
► Muşchiul ridicător al buzei supe­rioare (three) pleacă de la maxilar şi ajunge la nivelul pielii în unghiul din­tre gură şi muşchiul orbicular.
► Muşchiul zigomatic mic (4) este legat la nivelul osului zigomatic şi al buzei superioare.
► Muşchiul zigomatic mare (5) plea­că de la osul zigomatic şi ajunge la nivelul pielii în unghiul dintre gură şi muşchiul orbicular.
► Muşchiul ridicător al pleoapei superioare 5c eacă de la partea superioară a orbitei şi se insera la nivelul pielii pleoapei superioare.
► Muşchiul procerus pleacă de la osul nazal (7) şi se insera la nive­lul pielii părţii superioare a liniei nasului.
► Muşchiul ridicător al unghiu­lui gurii (8) este legat la nivelul ori-ficiului infraorbital şi la nivelul pie­lii buzei inferioare şi a muşchiului orbicular.
► Muşchiul nazal (9) este legat de maxilar şi se insera la nivelul cartila-giului nazal şi al muşchiului opus.
► Muşchiul buccinator (10) este legat, pe de o parte, de maxilar, de mandibulă şi de rafeul pterigoman-dibular (lamă fibroasă întinsă a pro­cesului pterigoid al mandibulei), iar pe de altă parte, la nivelul muşchiu­lui orbicular al gurii.
► Muşchiul mentonier (eleven) este le­gat de mandibulă şi de pielea bărbiei.
► Muşchiul coborâtor al buzei infe­rioare (12) se insera, pe de o parte, la nivelul mandibulei, iar pe de altă parte, la nivelul unghiului gurii.
► Muşchiul coborâtor al unghiului gurii (13) pleacă de sub orificiul infraorbitar şi ajunge la nivelul pielii buzei inferioare şi a muşchiului orbi­cular al gurii.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Muschii fetei

Lasă un răspuns