Sângerările din timpul sarcinii0 Comments

Publicat in:


Sângerările din timpul sarcinii, dacă sunt grave, pot pune în pericol atât viaţa mamei, cât şi pe cea a copilului. Există mai multe cauze posibile şi tratamentul poate implica, uneori, operaţia cezariană.

Sângerarea din timpul sarcinii, sau hemoragia antepartum, este defi­nită ca fiind o pierdere semnifica­tivă de sânge, care se produce prin canalul de naştere, după a 24-a săptămână de sarcină. Aceasta poate duce la un aport insufici­ent de sânge pentru făt şi de aceea implică un risc atât pentru mamă, cât şi pentru copil.

CAUZE

Există mai multe cauze pentru sângerare; diagnosticul de pre­zumţie se pune pe simptomatolo­gie şi gradul sângerării. Majorita­tea sângerărilor sunt minore şi se opresc spontan, dar orice sânge­rare apărută în timpul sarcinii tre­buie raportată medicului.

Pentru detectarea contracţiilor uterine şi monitorizarea bătăilor cordului fetal se foloseşte un cardiotocograf. în acest fel pot fi depistate primele semne de contracţii premature.

Cauzele posibile ale sângerării

Sângerarea vine fie de la nivelul placentei, fie de la nivelul colului uterin. 0 precizare importantă este legată de locul unde se găseşte placenta în uter, dacă este cobo­râtă (placenta praevia) sau nu. Sângerarea de la nivelul colu­lui uterin in timpul sarcinii, mucoasa canalului cervical poate suferi un proces de eversiune (întoarcere),situaţie cunoscută sub numele de ectropion cervical. Mucoasa cana­lului cervical este fragilă şi poate sângera.

■ Sângerarea este de obi­cei minoră şi deseori apare după un contact sexual. Uneori infecţi­ile pot provoca un ectropion cervi­cal, care apare alături de o secre­ţie vaginală intensă.

Sângerarea vine fie de la nivelul placentei, fie de la nivelul colului uterin. 0 precizare importantă este legată de locul unde se găseşte placenta în uter, dacă este cobo­râtă (placenta praevia) sau nu.

■ Placenta praevia

Aceasta este definită ca o implantare joasă a placentei, după 28 de săptămâni de gesta­ţie. La 18 săptămâni de sarcină una din şase femei are o placentă jos implantată, dar, pe măsură ce uterul creşte, poziţia relativă se schimbă şi majoritatea placente­lor se regăsesc în partea superi­oară a uterului, după 28 de săp­tămâni de sarcină. Placenta pra­evia apare mai frecvent la fumătoare şi la femeile care au avut o naştere prin operaţie cezariană în antecedente.

Dezlipirea de placentă

Dezlipirea de placentă sau pla­centa abrubtio înseamnă desprin­derea prematură a placentei de peretele uterin. Este o problemă gravă. în special dacă dezlipirea afectează o porţiune mare a pla­centei. Sângerarea poate duce la declanşarea prematură a trava­liului.
Dezlipirea masivă de pla­centă necesită operaţie cezariană efectuată imediat, deoarece apor­tul de sânge către făt este între­rupt. Dezlipirile mici de placentă pot fi rezolvate fără naştere, dar atât mama cât şi copilul trebuie supravegheaţi îndeaproape.

Sângerarea marginală

Sângerarea marginală are loc dintr-o zonă limitată, situată la marginea placentei şi nu afec­tează nici mama, nici fătul. Când colul uterin apare normal şi nu sunt semne care să indice pre­zenţa unei placenta praevia sau unei dezlipiri de placentă, se poate pune, prin excludere, dia­gnosticul de sângerare margi­nală, în mod obişnuit aceasta se opreşte într-un interval de timp de 24 de ore.

Cauze Frecvente ale Sângerării

PLACENTA PRAEVIA Sângerarea poate fi profuză cu colaps circulator – este o situaţie ce pune în pericol atât viaţa mamei cât şl a fătului. Ar putea fi necesară operaţia cezariană.

DEZLIPIREA DE PLACENTĂ Aceasta poate ameninţa viaţa mamei şi a fătului şi poate provoca dureri abdominale acute şl colaps maternal. Deseori se impune naşterea imediată.

SÂNGERAREA MARGINALĂ Pierderea de sânge este în general mică şi nu duce la compromiterea circulaţiei letale sau materne. Revenirea are loc de obicei în interval de 24 de ore.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Sângerările din timpul sarcinii

Lasă un răspuns