MEDICAMENT CU REGIM SPECIAL0 Comments

Publicat in:


>Un medicament restricţionat ca uti­lizare şi care necesită îndeplinirea unor cerinţe speciale de prescri­ere. Medicamentele controlate pot fi obiect de întrebuinţare abuzivă şi dependenţă. Print re aceste medica­mente se numără: opiaceele, amfe-taminele, barbituricele, benzodia­zepine^ şi halucinogenele, ca de exemplu LSD. Convenţiile interna­ţionale adoptate ulterior şi de ţara noastră, interzic producerea, pose­sia şi furnizarea anumitor medica­mente. Totuşi, anumitor persoane le este permisă posesia şi aprovizi­onarea cu medicamente restricţio­nate în cadrul exercitării profesiei, însă numai cu respectarea preve­derilor legale în vigoare.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

MEDICAMENT CU REGIM SPECIAL

Lasă un răspuns