Cum se produc spermatozoizii ?0 Comments

Publicat in:


>Spermatozoizii sunt celulele sexuale masculine, produse şi depozitate în testicule. Datorită procesului de meioză, un tip de diviziune specializată a nucleului, fiecare celulă conţine un set unic de gene.

   Spermatozoizii sunt celule sexuale mature, esenţiale pentru fertilizare. Ei sunt produşi în testi cule, două organe de mărimea unei nuci, localizate în scrot. Scrotul este un sac ce atârnă în spatele penisului şi are aproximativ două grade mai puţin ca decât temperatura centrală a corpului, asigurând astfel temperatura optimă pentru producerea spermatozoizilor.
    Pentru a menţine această tem­peratură, scrotul poate să se retragă mai aproape de corp, atunci când temperatura exterioară este scăzută şi poate să coboare atunci când ea creşte.

ORGANELE SEXUALE

Testiculele sunt cele care produc, în principal, hormonul sexual masculin, testosteronul.
Aceste organe specializate conţin fiecare în jur de 1000 de tuburi seminifere, care sunt responsabile de formarea şi depozitarea sper­matozoizilor. Tuburile sunt căptuşite de celule mici, cunoscute sub numele de spermatogonii.
Odată cu vârsta pubertăţii, spermatogoniile încep să se dividă, pentru a produce celulele care, în cele din urmă, dau naştere la spermatozoizi.
Printre spermatogonii se găsesc celule de dimensiuni mai mari, celulele Sertoli, care secretă un lichid nutritiv pentru tuburi.

SPERMATOGENEZA

Spermatogeneza (formarea sper­matozoizilor) este un proces complex, ce implică proliferarea constantă a spermatogoniilor, pen tru a forma spermatocite primare. Aceste celule au un set complet de gene, identic cu cele din alte celule ale organismului.

MEIOZA

Spermatocitele primare trec apoi printr-un proces specializat de diviziune, cunoscut sub numele de meioză, în care ele se divid de două ori, pentru a produce celule cu un set înjumătăţit aleatoriu (haploid) de gene. Aceste celule, cunoscute ca spermatide, se dezvoltă şi cresc pentru a produce celule mature, care sunt spermatozoizii mobili.
Tuburile seminifere ale testiculelor sunt căptuşite cu celule mici, numite spermatogonii. Aceste celule se divid pentru a produce spermatocitele primare.

Tubii seminiferi din testicule sunt tapetaţi de celule de dimensiuni mici, numite spermatogonii. Prin diviziune celulară a acestora se produc spermatocitele primare.

Diviziunea informatiei genetice

Fiecare spermatocit primar con­ţine un set de cromozomi, aran­jaţi în 23 de perechi (un set diploid). Apoi el trece printr-un proces spe­cializat de diviziune, numit meioză, prin care se împarte în două, pen­tru a forma o pereche de sperma­tide, fiecare din ele conţinând numai o jumătate din setul de cromozomi (set haploid). Procesul se produce în două etape, rezultând patru sper­matide.

PRIMA ETAPĂ

în timpul primei etape, cromozomii din interiorul nucleului spermatoci-tului suferă un proces de replicare (numărul lor de dublează) şi apoi se despart în perechi. Cromozomii îşi schimbă între ei aleatoriu genele,in interiorul fiecărei perechi. Acest schimb este modul naturii de la amesteca moştenirea genetică şi de a produce variaţii la produ­sul de concepţie rezultat. Cromo­zomii împerecheaţi se separă când celula se divide, fiecare celulă pri­mind două copii ale unui membru al fiecărei perechi de cromozomi. Apoi spermatocitul se divide iar.

A DOUA ETAPĂ

în timpul celei de-a doua etape a meiozei, cei 23 de cromozomi care au fost replicaţi în interiorul fiecă­rui nucleu se despart şi spermato­citul se divide din nou.

Rezultatul final al meiozei este producerea de spermatide ce con­ţin jumătate din numărul de cromo­zomi ai spermatocitului. Formula genetică a fiecăruia este unică, datorită procesului de combinare şi şansele ca două dintre combinaţii să fie la fel sunt practic zero.

Ca rezultat al meiozei, fiecare spermatocit se divide în patru spermatide. Fiecare spermatid conţine jumătate din materialul genetic ce se găsea în spermatocit.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Cum se produc spermatozoizii ?

Lasă un răspuns