Recuperarea in neurologie – I0 Comments

Publicat in:
Etichete: pacienţii paralizaţi, recuperarea in neurologie, reeducare ortofonică

Bolile neurologice lasă adesea sechele. Prin reeducare, pacientul îşi poate recupera facultăţile anterioare, învaţă să-şi controleze handicapul şi să se adapteze din nou la viata cotidiană.

In numeroase boli ale sistemului nervos, reeducarea este absolut necesară pentru ca pacientul să-şi recupereze, în măsura po­sibilului, facultăţile anterioare îmbolnăvirii sau, atunci când sechelele sunt ireversibile, să se obişnuiască cu handicapul şi să nu mai depindă de alţii atât de mult.

Recuperarea este la fel de importantă şi la pacienţii afec­taţi de unele boli degenerative, scopul său fiind atunci de a încetini pe cât posibil degeneres­centa. Recuperarea se bazează pe mai multe tehnici complemen­tare: chineziterapie, ergoterapie, reeducare ortofonică.

Recuperarea în bazin. In unele cazuri, reeducarea pacienţilor cu para­lizii provocate de leziuni neurologice are loc în bazinul de înot.

 

ORTOFONIE Şl DEMENŢA

Unora dintre pacienţii atinşi de demenţă, adică de slăbirea progresivă a capacităţilor inte­lectuale, e cauzată de o leziu­ne a celulelor creierului, li se poate prescrie o reeducare ortofonică. Aceasta se aplică mai ales celor suferinzi de boa­la Alzheimer. Scopul ei nu este restabilirea capacităţilor paci­entului, ci menţinerea lor cât mai mult cu putinţă, făcând apel la toate resursele de care acesta mai dispune încă şi sim­plificând exerciţiile pe măsură ce funcţiile sale intelectuale se deteriorează.

CHINEZITERAPIA

Are rolul de a-i ajuta pe pacienţii paralizaţi să-şi recupereze facultă­ţile motrice (să apuce un obiect, să meargă etc.).

Reeducarea se desfăşoară în mai multe etape şi poate avea loc într-o sală sau, în unele cazuri, într-o piscină. In prima fază, se încearcă doar să se pună muşchii pacientului în mişcare. Pe urmă, chineziterapeutul îşi poate axa reeducarea pe menţinerea echi­librului în poziţie aşezat, apoi în picioare, pe trecerea dc la poziţia aşezat la cea verticală şi, în cele din urmă, pe mers.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Recuperarea in neurologie – I

Lasă un răspuns