Adolescenta0 Comments

Publicat in:
Etichete: adolescenta, corpul uman, tineri

Relaţiile cu ceilalţi

Puseul de creştere este caracteristica cea mai vizi­bilă a adolescenţei. Apar şi alte schimbări. Ele nu se produc fără a-l descumpăni pe tânăr şi pe cei din anturajul său.

De-acum înainte tânăr adult, copilul se schimbă rapid şi profund. Pare să se îndepărte­ze de dumneavoastră pentru a se apropia de prietenii săi (prietenele sale). Pentru el este timpul colegilor şi al grupurilor.

IMAGINEA CORPULUI

Cea mai mare parte a adoles­cenţilor îşi simt corpul ca şi cum ar fi străin şi se întreabă dacă aceste transformări sunt normale. Este adevărat că, în doi sau trei ani, tânărul se poate schimba considerabil pe plan fizic.

Sensibil când este vorba des­pre imaginea sa, adolescentul consacră mai mult timp îngrijirilor estetice şi vesti­mentare decât igienei sau sănătăţii sale. Oglinda îi este indispensabilă: ea îi permite să-şi evalueze imaginea şi să-şi modifice comportamentele si relaţiile cu ceilalţi.

In această perioadă, adoles­centul îşi petrece mult timp în camera de baie. El dă ade­seori dovadă de o mare pudoare şi curând^îşi reven­dică un loc al lui. In măsura în care este posibil, satisfa- ceţi-i această exigenţă, căci are nevoie să rămână singur cu sine. Apăraţi-i intimitatea. Dacă are fraţi şi surori mai mici, împiedicaţi-i constant să-i violeze spaţiul său de viaţă intimă.

Copilul este asaltat de noi dorinţe cărora nu le poate răspunde imediat. Reacţiile lui sunt de-acum înainte cele ale unui adult.

Continuaţi să vă exprimaţi părerea despre ceea ce face. Spuneţi-i opinia dumnea­voastră despre aspectul său vestimentar sau despre reac­ţiile din ziua respectivă, dar nu-l judecaţi prea dur. Cău­taţi să-l înţelegeţi mai bine pentru a nu deveni un străin în familie. încercaţi să discer­neţi întrebările şi neliniştile pe care le ascunde în spatele unui comportament provo­cator. Are mereu nevoie de încurajări şi de tandreţe. Insă nu mai poate, pur şi simplu, accepta în acelaşi fel sărută­rile şi mângâierile părinţilor. Lăsaţi-l deci să-şi facă pro­priile proiecte şi iubiţi-1 aşa cum este.

TIMPUL PRIETENILOR

Ceea ce nu ajunge să vă măr­turisească le povesteşte prie­tenilor.

Prietenia este foarte impor­tantă în viaţa lui, pentru echi­librul personalităţii sale. Este epoca în care îşi petrece ore întregi la telefon, când discu­tă îndelung, pune lumea la cale, vorbeşte de toate şi de nimic. Este, de asemenea, timpul veseliilor nebune, al modelor vestimentare. Apare o puternică nevoie de a se identifica cu cineva foarte diferit de el şi foarte puternic: va alege, de preferinţă, un adult din afara mediului său familial, şi nu numaidecât un idol mediatic.

Constrâns să suporte schimbări fizice pe care nu le-a ales, el intră în rolurile a diferite personaje şi sfârşeşte prin a alege unul care îi convine. In mijlocul celor din grupul său, se linişteşte în ceea ce priveşte identitatea şi normalitatea schimbărilor sale.

Fără îndoială, această revo­luţie interioară vă irită. Acceptaţi-o. Este o etapă im­portantă pentru dezvoltarea copilului: ea îi completează ucenicia în viaţa societăţii.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Adolescenta

Lasă un răspuns