Adolescenta – I0 Comments

Publicat in:
Etichete: adolsescenta, pubertatea, sfârşitul adolescenţei

Corpul se schimbă – In adolescenţă, corpul se metamorfozează. El sea­mănă din ce în ce mai mult cu cel al unui adult. Aceste transformări fac să se nască noi senzaţii şi suscită multe întrebări.

Adolescenţa şi pubertatea sunt diferite. Prima se con­cretizează prin evoluţia fizică şi psihologică a copi­lului nostru. A doua cores­punde apariţiei caracterelor se­xuale secundare: pilozitate pubiană, grad de maturizare a organelor se­xuale vizibile la băiat, dez­voltarea sâni­lor la fete.

ETAPELE ADO­LESCENTEI

Trei grupe de vârstă ca­racterizează această etapă a vieţii, începutul adolescenţei. Se manifestă pe la 11-13 ani la fete şi pe la 14 ani la băieţi. Este perioada meta­morfozei fizice.Fetele îşi pun între­bări despre sânii lor care încep să crească şi despre menstruaţie. Cei la care a început pubertatea caută mai curând compania tinerilor care au cunoscut aceleaşi transformări.

Jumătatea adolescenţei. Pri­veşte fetele între 13 şi 16 ani şi băieţii între 14 şi 17 ani. Este o perioadă foarte tulbu­rată, în timpul căreia tânărul îşi caută un loc şi un rol în familie şi în afara ei. Pri­zonier al contradicţiilor sale, el manifestă o stare de spirit schimbătoare, care este uneori sursă de nelinişte şi de neînţelegere pentru cei din jurul său.

Sfârşitul adolescenţei. Tână­rul se obişnuieşte cu corpul, îşi formează o idee mai preci­să despre limitele sale, despre identitatea şi despre proiectele sale. El este acum un tânăr adult care poate avea în ve­dere o relaţie afectivă stabilă.

MECANISMELE  BIOLOGICE  ALE PUBERTĂŢII

Cea mai mare parte a trans­formărilor se datorează hor­monilor sexuali. Aceştia sunt secretaţi de testicule, la băiat, şi de ovare, la fată. Producerea hormo­nilor este stimulată de hipotalamus şi de hipofiză. Hipotalamusul, zonă a creie­rului care nu este activă în copi­lărie, reintră în funcţie în mo­mentul pu­bertăţii pentru a stimula hipofiza care secretă hormonii ce ac­ţionează asupra activităţii glan­delor sexuale. In câţiva ani, pro­ducerea de tes­tosteron la băiat creşte de 15 ori, iar cea de estrogen, la fată, creşte de 10 ori.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Adolescenta – I

Lasă un răspuns