Surditatea0 Comments

Publicat in:
Etichete: surditatea, tratament surditatea, urechea umana

Surditatea poate fi totală sau parţială, definitivă sau trecătoare. Există proteze care ajută persoanele să îşi recapete parţial auzul.

Corectarea surdităţii variază în funcţie de cazul în care este de transmisie (dacă sunt afectati conductul auditiv, urechea externă sau urechea medie), de percepţie (dacă sunt afectaţi nervul auditiv sau urechea internă).

In primul caz, surditatea este tem­porară şi reversibilă cel puţin par­ţial, prin tratament medicamentos sau chirurgical; în al doilea caz, ca este în general definitivă. Aşadar, suporturile auditive se recomandă cu precădere în cazurile de surdi­tate de percepţie, precum şi în cazul particular al persoanelor surdomute.

CORECŢIA SURDITĂŢII

Aceste tipuri de surditate sunt în general definitive şi dificil de tratat pe cale medicamentoasă sau chirurgicală. Tratamentul lor presupune o măsurare precisă a deficitului auditiv prin interme­diul unui bilanţ audiometric. Acesta este realizat în funcţie de gradul lor de gravitate şi de gradul de disconfort pe care îl provoacă pacientului în viaţa de zi cu zi şi în cea profesională.
Surditatea profundă obligă paci­entul să poarte proteză auditivă. Această proteză miniaturizată la maximum este prescrisă de otorinolaringolog şi furnizată de teh­nicianul acustician, care o reglează şi o adaptează în mod adecvat în fiecare caz în parte. Există mai multe tipuri de proteze:

–    unele aproape invizibile, care se plasează în conductul auditiv (proteze intraauriculare);

–   altele care urmează conturul ure­chii şi care, plasate în spatele pavi­lionului, sunt legate de ureche prin

PREVENIREA

In ciuda progreselor recente în domeniul tratamentului surdităţii, este importantă evi­tarea instalării acestui handicap sau limitarea lui. Medicina şcolară este utilă pentru depis­tarea deficienţelor auditive care trec neobservate ori sunt luate drept neatenţie: în caz de dubii se impune control medical.

In cazul profesiilor exercitate în medii zgomo­toase sau al activităţilor care implică riscuri, controalele auditive sunt un fapt obişnuit, în mod frecvent, tratarea unui început de surditate poate evita agravarea acesteia, protejându-se şi îngrijindu-se ure­chea afectată.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Surditatea

Lasă un răspuns