Vascularizatia testiculelor0 Comments

Publicat in:


>Vasele care aduc sângele arterial la nivelul testiculelor provin din aorta abdominală şi coboară în scrot. Drenajul venos urmează acelaşi traiect, dar în sens invers.

In cursul vieţii embrionare, testiculele se dezvoltă în interiorul cavităţii abdo­minale; numai la naştere coboară în poziţia finală, în scrot. Din cauza aces­tui fenomen, vasele sanguine care se distribuie la testiculi iau naştere din aorta abdominală şi coboară odată cu testiculele, în scrot.

ARTERELE TESTICULARE
Cele două artere testiculare sunt lungi şi înguste şi iau naştere din aorta abdominală. Ele au apoi traseu des­cendent pe peretele abdominal poste­rior, încrucişând ureterele, pentru ca apoi să intre prin inelele inghinale pro­funde, în canalul inghinal.
Ca parte constitutivă a cordonului spermatic, ele părăsesc canalul inghi­nal şi pătrund în scrot, unde vascula-rizează testiculele, formând totodată interconexiuni cu artera corespunză­toare canalului deferent.
VENELE TESTICULARE
Venele testiculare iau naştere de la nivelul testiculului şi a epididimului de fiecare parte. Configuraţia lor diferă de cel al arterelor testiculare numai în interiorul cordonulului sperma­tic, unde în loc de o singură venă, se găseşte o reţea venoasă, cunoscută sub numele de plex pampiniform.
Mai departe, ajungând mai sus în abdomen, vena testiculară dreaptă se deschide în vena cavă inferioară, de diametru mai mare, în timp ce vena testiculară stângă drenează în mod normalîn vena renală.

Aportul sanguin al testiculelor provine de la nivelul vaselor abdominale, situate mult mai sus. Aceste vase sanguine lungi permit coborârea testiculelor la naştere, sau în primele luni de viată.

Structura internă a testiculelor
Fiecare testicul este învelit de o cap­sulă rezistentă, protectoare – tunica albuginee, din care se desprind nume­roase septuri despărţitoare cu direcţie descendentă, care împart testiculul în circa 250 de lobuli.
Fiecare lobul are formă triunghiu­lară şi conţine unu până la patru tubi seminiferi strâns încolăciţi, care con­stituie sediul propriu-zis al producerii de spermă.S-a estimat că în fiecare testi­cul există un total de 350 de metri de tubuli cu rol în producerea spermato­zoizilor.
TUBULII SPERMATICI
Spermatozoizii colectaţi de la nive­lul tubiloT seminiferi contorţi ajung în tubii drepţi ai reţelei testiculare (refe fes t/s], iar de aici în epididim.
Intre tubii seminiferi se află gru­puri de celule specializate, denu­mite celulele interstiţiale sau Leydig, care reprezintă sediul de producere a unor hormoni, ca de exemplu tes­tosteronul.Secţiune printr-un tub seminifer. în interiorul unui astfel de tubul se pot observa spermatozoizii în curs de dezvoltare (roşu), iar în jurul lui se găsesc celulele Leydig (de culoare verde).

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Vascularizatia testiculelor

Lasă un răspuns