Operaţia0 Comments

Publicat in:


Doamna Mason a sosit la spital în vederea efectuării unei operaţii cezariene programate. A fost văzută în salon de către anestezist, care i-a evaluat starea de sănătate, a efec­tuat anamneză şi i-a explicat proce­dura de anestezie spinală. Pacienta nu a mâncat nimic şi a primit medi-caţie antiemetică şi antiacidă, pen­tru eventualitatea în care ar fi fost nevoie de administrarea unui anes­tezic general la un moment dat în cursul operaţiei.

PREGĂTIREA PACIENTEI

Doamna Mason a fost dusă în sala de operaţie, unde s-a aşezat într-o poziţie cât mai confortabilă, pe par­tea stângă, pe masa de operaţie. I s-a montat o linie venoasă, astfel încât să se poată administra rapid fluide şi medicamente în cazul unei scăderi a tensiunii arteriale. De ase­menea, s-au monitorizat cu atenţie pulsul, saturaţia în oxigen, frec­venţa cardiacă şi tensiunea arteri­ală.
Odată administrat anestezi­cul, domnul Mason a fost lăsat să intre în sala de operaţie, îmbrăcat în echipament steril. El a rămas pe parcursul întregii operaţii, pentru a asigura sprijin moral şi a fi martor la naşterea bebeluşului.

Doamna Mason a fost pregătită pentru anestezie generală în eventualitatea ca ar fi fost nevoie de ea. înainte de a fi dusă în sala de operaţie i s-a montat o perfuzie intravenoasă.

Poziţionarea
Odată stabilite poziţia şi monitoriza­rea pacientei, anestezistul se spală cu săpun antibacterian, îşi pune echi­pamentul şi mănuşile sterile.
Anestezistul aplică pe spatele doamnei Mason o soluţie antibacte-riană şi aşază un câmp steril fene­strate jurul zonei lombare In care se va introduce acul spinal.

Doamna Mason este rugată să se aşeze pe o parte. Poziţionarea pacientei este crucială în identificarea locului corect de Introducere a acului.

Anestezistul îşi curăţă mâinile cu soluţie antibacteriană, pentru a reduce la minimum riscul de infecţie.

Stabilirea punctului de inserţie a acului
Anestezistul numără apofizele spi­noase ale vertebrelor, cu ajutorul reperelor anatomice. Limita poste-ro-superioară a bazinului, respectiv creasta iliacă, este aproape la ace­laşi nivel cu spaţiul dintre a treia şi a patra vertebră lombară. Prin pal-parea apofizelor spinoase din acest punct, anestezistul poate aprecia care este spaţiul optim de introdu­cere a acului.
La nivelul unei mici zone de piele şi ţesut subcutanat, se injec­tează anestezic local.

Este esenţial ca acul să fie introdus în poziţia corectă. Anestezistul numără apofizele spinoase pentru a se ghida.Regiunea în care se va introduce acul spinal, se injectează întâi cu anestezic local, pentru a amorţi zona, astfel încât pacienta să nu simtă niciun fel de durere.

Injecţia spinală
Odată pielea anesteziată, se intro­duce acul introductor prin piele, ţesut subcutanat şi ligamentele din­tre două vertebre lombare.
Acul spinal este plasat apoi tn inte­riorul acului introductor, pe care anes­tezistul îl introduce apoi tot mai pro­fund. Odată cu dobândirea experien­ţei, anestezistul devine tot mai sensi­bil la senzaţia produsă de ac odată cu traversarea ţesuturilor mai profunde. Adeseori se simte un mic „pocnet”în momentul In care acul trece prin dura mater şi ajunge în spaţiul subarahno-idian. Anestezistul confirmă poziţia în momentul în care, prin îndepărtarea părţii interioare a acului, se observă eliminarea unui lichid clar – lichidul cefalorahidian (LCR), pe la capătul acului spinal.

Odată ce anestezicul local şi-a făcut efectul, acul introductor este introdus prin pielea şi ligamentele dintre două vertebre.

Când acul introductor ajunge în poziţia corectă, se va introduce acul spinal. Acesta este împins prin dura mater, în spaţiul subarahnoidian.

Administrarea anestezicului

Seringa care conţine anestezicul local mai puternic este prinsă cu grijă la capătul acului spinal. Acest proces este unul delicat, deoarece o deplasare de numai I mm a acu­lui poate duce la îndepărtarea sa din spaţiul subarahnoidian şi impli­cit la eşecul anesteziei spinale.
în acest moment, doamna Mason a fost rugată să stea cât mai nemişcată. După ataşarea seringii, pistonul său este tras un pic înapoi.
Prezenţa In seringă a unui LCR vâscos amestecat cu anestezicul local confirmă faptul că acul se află încă la locul său, iar în acest caz se trece la injectarea aneste­zicului local. Acul spinal este apoi îndepărtat, iar punctul de injectare din piele este acoperit cu un pan­sament.

Odată ce anestezistul se asigură că acul spinal se află în poziţia corectă, va trece la Injectarea anestezicului spinal.

Apariţia LCR în seringă indică faptul că acul se află în poziţia corectă, în interiorul spaţiului subarahnoidian.

Îngrijirea Postoperatori
Pe parcursul operaţiei, doamna Mason a avut o senzaţie de împin­gere şi tragere la nivelul abdomenu­lui inferior, dar nu a simţit niciun fel de durere sau disconfort, în ciuda faptului că a suferit o intervenţie eh rurgicală.

Operaţia a decurs bine, iar doamna Mason a dat naştere unui băie­ţel. După încheierea operaţiei, ea a fost dusă în salonul postoperato­riu, împreună cu soţul şi cu băieţe­lul nou-născut. Perioada de revenire

Doamna Mason a fost monito­rizată timp de mai multe ore după operaţie, pentru se vedea dacă sul şi frecvenţa respiratorie au rama; stabile.

După operaţie, doamna Masoi şi-a simţit picioarele amorţite şi grele, dar după câteva ore sensibilitatea i-revenit la normal. Odată ce şi-a reve­nit pe deplin, i s-a permis să îşi ţină îi braţe şi să îşi hrănească copilul. Epuizarea efectelor anesteziei în ziua următoare, efectele anes­teziei spinale au dispărut complet. Doamna Mason a fost a fost vizitată din nou de anestezist, care a dorit să se asigure că nu mai existau niciun fel de efecte reziduale.

Doamna Mason a fost lăsată apoi să se mişte prin salon în mod pro­gresiv, iar după patru zile îşi reve­nise complet. Aşadar, a fost lăsată să plece acasă împreună cu copilul.

Mulţumită anestezia spinala, doamna Mason nu a simţit niciun fel de durere în cursul operaţiei. Ea şi-a revenit complet şi rapid după operaţia cezariană.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Operaţia

Lasă un răspuns