Metodele contraceptive de barierăUn comentariu

Publicat in:


Metodele de barieră previn sarcina prin împiedicarea contactului spermatozoizilor cu ovulul. Fiecare din aceste metode prezintă mici particularităţi, astfel că poate fi nevoie ca un cuplu să încerce mai multe metode diferite, înainte de a decide care i se potriveşte cel mai bine.

PREZERVATIVELE MASCULINE

Prezervativele sunt agreate de un număr mare de persoane. Este important însă să se folosească numai prezervative omologate, sau ale unor firme care poartă marca Comunităţii Europene. Ele nu trebuie să fi depăşit terme­nul de valabilitate şi să nu fi fost deteriorate sub acţiunea căldurii puternice, a obiectelor ascuţite, a luminii sau umezelii.

Instrucţiunile de utilizare a pre­zervativelor se găsesc în ambalaj şi trebuie urmate cu rigurozitate, folosindu-se, de fiecare dată, un prezer­vativ nou şi aplicându-l înaintea ori­cărui contact între vagin şi penis.

Prezervativele masculine se derulează cu grijă de-a lungul penisului erect, până la baza aces­tuia. Imediat după ejaculare şi îna­inte de încetarea erecţiei, penisul trebuie retras din vagin, iar pre­zervativul ţinut la baza penisului, apoi scos cu grijă pentru a evita scurgerea spermei.

PREZERVATIVELE FEMININE

Prezervativele masculine pot fi difi­cil de utilizat de către bărbaţii care au dificultăţi de menţinere a erecţiei pe toată durata contactului sexual.

Prezervativele feminine se intro­duc în interiorul vaginului, cât de adânc posibil, cu ajutorul unui mic inel flexibil existent în interiorul diafragmei, dar care poate fi înde­părtat în cursul contactului sexual. La capătul deschis al prezervativu­lui se află un al doilea inel fix, care rămâne în afara vaginului când dia­fragma este poziţionată corect şi este utilizat pentru răsucirea dia­fragmei în timpulscoaterii ei, astfel încât sperma să rămână în interior.

Prezervativele feminine pot fi nepotrivite pentru femeile cărora nu le place să îşi atingă zona genitală.

Prezervativele feminine prezintă un capăt deschis şi unul închis. La fel ca în cazul prezervativelor masculine, sperma nu poate ajunge în vagin, împiedicându-se astfel apariţia sarcinii.

DIAFRAGMELE SI CUPOLELE CERVICALE

Există trei tipuri diferite de dia­fragme vaginale şi trei tipuri de cupole cervicale. Ele sunt disponi­bile într-o gamă variată de mărimi şiîn generalsunt confecţionate din cauciuc, deşi există şi noi tipuri de cupole, obţinute din silicon.

Cupolele cervicale acoperă cer-vixul, în timp ce diafragmele aco­peră o suprafaţă mai mare a vagi­nului şi totodată cervixul. Medi­cul sau asistenta vor recomanda femeii mărimea de diafragmă care i se potriveşte şi o vor învăţa cum să folosească această metodă. La 6-12 luni este necesară efectuarea unui control care să verifice dacă se menţine aceeaşi mărime, sau se trece la alta.

Diafragmul sau cupola sunt men­ţinute în vagin timp de şase ore după contactul sexual, apoi sunt spă­late uşor cu apă călduţă şi săpun blând. Aceste metode sunt conve­nabile pentru majoritatea femeilor, dar utilizarea lor poate fi mai dificilă dacă muşchii vaginali nu pot men­ţine diafragmul în poziţia în care a fost fixat, cervixul are o formă mai specială, sau este dificil de atins sau femeia suferă de episoade repetate de infecţii urinare şi găseşte neplă­cut să îşi atingă zona genitală.

Diafragmele se introduc în vagin, acoperind orificiul de deschidere către uter. Diafragmele sunt utilizate în combinaţie cu cremele sau gelurile spermicide.

Utilizarea Metodelor de Barieră

Care sunt avantajele folosirii metode­lor de barieră?

■ Ele trebuie utilizate numai în momentul contactului sexual;

■ Nu prezintă efecte secundare. Prezervative
Prezervativele masculine sunt uşor de procurat;

■ Ele oferă un grad ridicat de pro­tecţie împotriva majorităţii infecţiilor transmise pe cale sexuală;
Prezervativele feminine pot fi montate în orice moment înainte de con­tactul sexual. Diafragme şi cupole

■ Pot fi introduse oricând înainte de contactul sexual (dar dacă au trecut mai mult de 3 ore, trebuie utilizat mai mult spermicid).

■ Pot oferi un oarecare grad de pro­tecţie împotriva infecţiilor transmise pe cale sexuală si a cancerului cervi­cal (de col uterin)

Care sunt dezavantajele folosirii metodelor de barieră?

■ Este necesară foarte mare atenţie la utilizarea lor, pentru fiecare con­tact sexual;
■ Utilizarea lor poate afecta contac­tul sexual;
■ Există cazuri rare de persoane alergice la latex sau sensibile la spermicide.
■ Prezervativele feminine nu sunt disponibile pe scară largă şi sunt scumpe;
■ Prezervativele masculine se pot rupe sau pot să cadă de pe penis.

Diafragme şi cupole

■ Invăţarea utilizării lor poate nece­sita mai mult timp;
■ Cistita poate constitui o pro­blemă;
■ Unele persoane nu agreează folo­sirea spermicidelor;
■ Trebuie montate de un cadru medical.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Metodele contraceptive de barieră

Un comentariu

Pings and Trackbacks

Lasă un răspuns