OPORTUNIST, OPSOCLONUS, OPSONINĂ, OPTICIAN, – Definitie Medicala0 Comments

Publicat in:


>OPORTUNIST
Descrie o boală care apare din cauza compromiterii sistemului imun al unui individ, ca urmare a unor boli (ca de exemplu infecţia HIV), sau a toxicităţii unor medica­mente.
Descrie o metodă de screening a pacienţilor care se prezintă la medicpentru oproblemăfără legă­tură cu cea pentru care se efectu­ează screeningul. De exemplu, un pacient cu faringită se poate pre­zenta la medicul de familie. Acesta îl va trata pentru această pro­blemă, dar poate utiliza oportuni­tatea pentru a face screening pen­tru hipertensiune, prin înregistra­rea valorilor tensiunii arteriale ale pacientului.


Persoanele infectate cu HIV pot dezvolta infecţii oportuniste. Acest fapt se datorează deficitului de funcţionare a sistemului lor imun.
OPSOCLONUS
Semn de afectare a cerebelului, prin care globii oculari ai pacientu­lui se mişcă în toate direcţiile, fieîn sus, fieîn jos, fie lateral.
OPSONINĂ
Componentă a serului sanguin care se ataşează de bacteriile care pătrund în organism şi facilitează localizarea şi distrugerea lor de către fagocite (celulele care digeră bacteriile]. Acţiunea lor sporeşte astfel şansele de luptă împotriva infecţiei.
OPTICIAN
Persoană care este calificată fie în testarea acuităţii vizuale şi pre­scrierea de lentile corectoare, fie în confecţionarea şi potrivirea len­tilelor conform prescripţiei medi­cale (optician oftalmic sau opto­metrist, în alte ţări].

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

OPORTUNIST, OPSOCLONUS, OPSONINĂ, OPTICIAN, – Definitie Medicala

Lasă un răspuns