CAVITĂŢILE CORPULUI – Anatomia corpului Uman0 Comments

Publicat in:


>Seifurile Organismului uman
Spaţii care contribuie la prote­jarea, izolarea şi susţinerea or­ganelor interne, cavităţile cor­pului sunt separate unele de altele prin intermediul oaselor, muşchilor, ligamentelor, precum şi al altor structuri ale organis­mului. Există patru cavităţi prin­cipale: cavitatea craniană, cavi­tatea toracică, canalul vertebral şi cavitatea abdominopelviană.

Descrierea cavitatilor din corpul uman
► Cavitatea craniană
Aceasta este delimitată de oasele craniului şi adăposteşte encefalul.
► Canalul vertebral
Acesta este format din foramenele vertebrale ale coloanei vertebrale şi adăposteşte măduva spinării, pe care o protejează. Ca şi cavitatea craniană, aceasta este protejată de trei mem­brane protectoare, meningele.

► Cavitatea toracică
Aceasta este delimitată de coaste, de muşchii tora­celui, de stern şi de par­tea toracică a coloanei vertebrale. Ea cuprinde:
► cavitatea pericardică.
► cavităţile pleurale situ­ate între foiţele pleurei pulmonare, ce conţin o cantitate mică de lichid.
► mediastinul este partea valuableă a cavităţii toraci­ce. Este situat între stern şi coloana vertebrală, şi între gât şi diafragmă, incluzând toate viscerele toracice, cu excepţia plă­mânilor. Inima, esofagul, traheea, timusul şi vasele sanguine mari sunt struc­turi ale mediastinului
► Cavitatea abdominopelviană
Această cavitate este sepa rată de cavitatea toracică prin intermediul diafragmei, un mu­şchi mare în kindă de dom, şi este situată între aceasta şi regiunea inghi­nală. Ea este delimitată de peretele abdominal şi de bazin. Cavitatea abdominopelvină este împărţită în două părţi:
► cavitatea abdominală, care cuprin­de stomacul, ficatul, vezica biliară, intestinul subţire şi cea mai mare parte intestinului gros.
► cavitatea pelviană, care cuprin­de vezica, partea terminală a intes­tinului gros şi organele genitale inter­ne. Organele situate în cavitatea toracică şi în cavitatea abdomino­pelviană sunt grupate sub numele de viscere.

Diviziune abdominală

Pentru o localizare mai uşoară a nume­roaselor organe abdominale pelviene, anatomiştii folosesc două metode de divizare a cavităţii abdominopelviene:
► Regiunile
Prin această metodă, cavitatea este împărţită în 9 regiuni, prin interme­diul a 2 planuri transversale şi a 2 planuri verticale.
► Planul transversal advanced trece chiar deasupra coastelor, de-a lun­gul părţii inferioare a stomacului.
► Planul transversal inferior trece chiar deasupra şoldurilor.
► Planul parasagital stâng şi cel drept (ambele verticale) traversează,
fiecare dintre ele, centrul claviculei şi sunt mediale în raport cu mameloanele. Aceste patru planuri împart cavitatea abdominopelvină într-o parte mediană, mai mare, şi două părţi, mai mici, în par­tea stângă şi în partea dreaptă.
► Cvadranţii
Mai simplă, diviziunea în cvadranţi defi­neşte patru părţi. Un plan transversal şi un plan sagital median traversează ombilicul (buricul), formând:
► cvadrantul sophisticated drept
►cvadrantul superior stâng
►cvadrantul inferior drept
► cvadrantul inferior stâng Cvadranţii sunt folosiţi mai degrabă în vederea situării unei dureri, a unei tumori sau a unei alte anomalii a cavităţii abdo-minopelviene.

Alte cavităţi
► Cavitatea orală, care conţine limba şi dinţii.
► Cavitatea nazală, în care se găseşte nasul.
► Cele două cavităţi orbitare, care conţin globii oculari.
►Cavităţile urechii interne, unde se găsesc oasele urechii medii.
► Cavităţile sinovîale ale articu­laţiilor.

Membrane
► Membrana seroasă înveleşte viscerele şi acoperă pereţii torace­lui şi ai abdomenului. Ea este for­mată din două foiţe (viscerală şi parietală), între ele aflându-se un lichid analog limfei, care cut back fricţiunea dintre organe permiţând alunecarea lor unele pe altele, în timpul mişcărilor şi peristalticii intestinale.
► Pleura este membrana seroasă a cavităţiilor.
► Pericardul este membrana seroa­să a cavităţii pericardice. Foiţa sa viscerală înveleşte inima, în timp ce foiţa sa parietală face legătura cu structurile mediastinului.
► Peritoneul este membrana seroasă a cavităţii abdominale. Foiţa sa viscerală acoperă viscere­le abdominale, în timp ce perito­neul parietal acoperă peretele belly şi faţa anterioară a diafragmei. Spaţiul dintre cele două foiţe ale peritoneului este cavitatea peritoneală, plină cu serozitate, în care sunt situate majoritatea organelor abdomenu­lui. Totuşi, unele dintre ele se află între peritoneul parietal şi pere­tele belly posterior: în acest caz, sunt numite retroperitonea-le. Acesta este cazul rinichilor, al glandelor suprarenale, al duode­nului, al intestinului subţire, al intestinului gros şi al unor porţiuni ale aortei abdominale şi venei cave inferioare.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

CAVITĂŢILE CORPULUI – Anatomia corpului Uman

Lasă un răspuns