Terapia intensiva in pediatrie0 Comments

Publicat in:


Terapia intensivă în pediatrie se adresează specific tratamentului copiilor aflaţi în stare critică. Medicii şi asistenţii medicali implicaţi au pregătire specifică, pentru a face faţă nevoilor copiilor şi celor ale părinţilor.

O unitate de terapie intensivă pedia­trică este o secţie specială, care preia îngrijirea copiilor aflaţi în stare critică, care au unul sau mai multe organe cu funcţii insuficiente. Rata mortalităţii acestor pacienţi a scăzut pe măsură ce serviciile medicale s-au dezvoltat.
Până nu demult, în multe ţări, mare parte din îngrijirile medicale de tera­pie intensivă erau asigurate în spitale fără specific pediatric în terapie inten­sivă. Recunoaşterea faptului că un copil nu este doar „un adult la scară mai mică” a dus la dezvoltarea unită­ţilor de terapie intensivă cu specific pediatric.

Aceste unităţi asigură şi trans­portul pe cale aeriană, de la unităţile medicale mai mari, către spitale mai mici, a personalului medical, pentru a prelua şi stabiliza pacienţii înainte de a-i transfera către unitatea de terapie intensivă pediatrică, într-o ambulanţă specială.

In unitatea de terapie intensivă pediatrică, echipamentul specializat, cum ar fi ventilatoarele, asigură susţinerea funcţiilor vitale la copiii aflaţi în stare critică. Frecvenţa cardiacă şi ritmul respirator sunt monitorizate permanent.

Tipul de îngrijiri în unitatea de terapie intensivă pediatrică

In unitatea de terapie intensivă pedi­atrică se administrează diferite tra­tamente copiilor bolnavi: Ventilaţia.

Ventilaţia este unul dintre cele mai frecvente motive pentru care copiii se află în unitate şi ea este nece­sară datorită potenţialului de insufi­cienţă respiratorie. Aceasta se poate datora unei infecţii respiratorii, cum arfi bronşiolita, care apare în special la bebeluşi şi la copiii născuţi pre­matur. Afectarea funcţiei respirato­rii poate avea loc şi în contextul unei insuficienţe multiple de organe.
Administrarea de medicamente pentru susţinerea funcţiei cardi­ace si a tensiunii arteriale.

Hipotensiunea arterială este o problemă obişnuită la copiii bolnavi aflaţi în stare critică. Acest lucru poate fi datorat acţiunii toxinelor asupra inimii, reducându-i acesteia capacitatea dea pompa sângele, sau substanţelor din sânge, care duc la relaxarea vaselor de sânge.

Anumite medicamente cresc tensiunea sanguină, ritmul bătăilor inimii şi forţa de contracţie a mio­cardului.

Nutriţia

Acesta este un aspect vital în îngrijirea copilului bolnav, deoarece nevoile de energie sunt crescute şi pacientul nu se poate alimenta normal. Nutriţia este asigurată pe cale intravenoasă sau printr-un tub introdusîn stomac (gastrotomie).

Tratamentul rinichilor

Rinichii intră în insuficienţă ca urmare a unei proaste circulaţii a sângelui. Din fericire ei sunt capa­bili să îşi revină după o oprire tem­porară a funcţiei lor. Acţiunea rinichilor ca filtre ale toxinelor poate fi înlocuită de filtrare sau dia­liză. Sângele copilului este extras printr-o canulă largă şi este trecut printr-o maşină ce extrage excesul de lichid şi toxinele.

Antibioticele
La toţi pacienţii cu stare septică (infecţie bacteriană), ca diagnos­tic primar, antibioticele acoperă nevoia de a combatere a microor­ganismelor existente în corpul uman. La majoritatea pacienţilor din secţia de terapie intensivă, infecţia este un aspect important, ce trebuie luat în consideraţie, îngrijirea tegumentelor.

Pacienţii cu arsuri pun mari probleme specialiştilor din unita­tea de terapie intensivă, deoarece ei îşi pierd capacitatea de protec­ţie, odată cu pierderea lichidelor şi producerea de infecţii, cu germe­nii prezenţi în mod obişnuit la nive­lul pielii. In toate unităţile de terapie intensivă pediatrică trebuie avută în vedere protejarea pielii de leziunile ce s-ar putea produce prin presi­une sau alte traumatisme.

Copiilor cu insuficienţă renală ar trebui să le fie monitorizată circulaţia şi echilibrul lichidelor din organism. Dializa este folosită pentru a înlocui funcţia rinichilor.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Terapia intensiva in pediatrie

Lasă un răspuns