Metoclopramid – Prospect0 Comments

Publicat in:


>DENUMIRI COMERCIALE
Gastrobid Continus, Gastroflux, Gastromax, Maxolon, Metramid, Parmid, Primperan, Gastrotem, Cerebid
CLASA FARMACOLOGICĂ
Antispastic, antimigrenos şi antiemetic
FORMĂ DE PREZENTARE
Tablete, capsule, soluţie, soluţie injectabilă
ELIBERARE NUMAI PE BAZĂ DE REŢETĂ

DESCRIERE
Metoclopramidul este un medicament antiemetic. Este un antagonist al recep­torilor dopaminergici. Acţionează atât asupra sistemului nervos central (SNC), cât şi a tractului gastrointestinal. Cu toate acestea, este destul de ineficientă pen tru rău de mişcare şi alte tipuri de vărsă turi induse de la nivel central. Astfel, acţi unea principală este direcţionată pe trac-tul gastrointestinal.

MOD DE ACŢIUNE
Metoclopramidul acţionează ca antie­metic prin blocarea receptorilor dopa­minergici de la nivelul zonei chemoreceptoare trigger din creier, care contro­lează reflexul de vomă. Se pare că ridică pragul de declanşare a vomei. Medica mentul are e asemenea acţiune directă asupra porţiunii superioare a tractului gastrointestinal. îmbunătăţeşte funcţio narea sfincterului gastric superior, acce lerează golirea stomacului şi intensifică activitatea peristaltică a duodenului.

UTILIZARI CURENTE
■ Antiemetic – eficace în combaterea vărsătu­rilor postoperatorii, a stării de greaţă induse de unele medicamente, sau a celei din cadrul bolilor maligne.
■ Migrenă – îmbunătăţeşte absorbţia paraceta­molului în cursul unei crize de migrenă.
■ Diagnosticul radiologie al intestinului subţire – reduce timpul în care bariul străbate intestinul subţire.
■ împiedică de asemenea producerea vomei prin administrarea bariului la pacienţii cu greaţă.
■ Hernia hiatală – utilizat frecvent pentru trata­rea simptomelor de hernie hiatală.

PRECAUŢII
■ Sugari şi copii – utilizare cu prudenţă la copiii sub 16 ani deoarece poate genera miş cări musculare neobişnuite, mai ales la fete.
■ Conducerea autovehiculelor – medica mentul poate produce somnolenţă.

EFECTE SECUNDARE
Frecvente
■ Somnolenţă Mai rare
■ Spasme musculare anormale intense, gât înţepenit, rigiditate musculară. Interacţiuni
■ Fenotiazina – metoclopramidul accen­tuează efectele sale extrapiramidale.
■ Litiu – metoclopramidul creşte riscul apariţiei efectelor secundare asupra SNC ale litiului.
■ Metoclopramidul creşte absorbţia aspi rinei şi a paracetamolului.

Metoclopramidul este folosit pentru efectuarea de radiografii ale intestinului subţire. El reduce numărul de filme necesare, prin accelerarea deplasării bariu lui prin intestin.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Metoclopramid – Prospect

Lasă un răspuns