Ficatul si Căile biliare0 Comments

Publicat in:


>Ficatul reprezintă cel mai mare organ abdominal, ce atinge aproximativ 1,5 kg la bărbatul adult. El joacă un rol important în digestie şi, totodată, în producerea bilei, care este secretată în duoden.
Ficatul este situat sub diafragm, în partea dreaptă a cavităţii abdomi­nale, protejat în mare măsură de grilajul costal.
Ţesutul hepatic este de con­sistenţă moale şi compresibil, de culoare brun-roşcată. Are un aport sanguin bogat, provenit atât de la nivelul venei porte, cât şi a arterei hepatice, astfel că va sân­gera din abundenţă dacă este sec­ţionat sau lezat.

LOBII HEPATICI

Deşi are patru lobi, ficatul este împărţit din punct de vedere func­ţional în două regiuni, dreaptă şi stângă, fiecare cu un aport san­guin separat. Cei doi lobi mai mici, lobul caudat şi lobul pătrat, pot fi vizualizaţi numai pe partea inferi­oară (de dedesubt) a ficatului.

ÎNVELIŞURILE PERITONEALE

Cea mai mare parte a ficatului este acoperită de peritonei, un înveliş de ţesut conjunctiv care căptuşeşte pereţii şi structurile abdominale. Faldurile peritoneale formează diversele ligamente ale ficatului.
Fiind situat imediat sub diafragm, poziţia ficatului poate varia cu mişcările respiratorii. Este împins în jos în cursul inspiraţiei şi se ridică la loc pe măsură ce are loc expiraţia.

Anatomia microscopică a ficatului

Ficatul este alcătuit din numeroase grupuri mici de celule, denumite lobuli, care au formă hexagonală. Aceştia au o structură distinctă, cu hepatocitele (celulele ficatu­lui) dispuse ca spiţele unei roţi în jurul unei vene centrale, tributare venei hepatice. Sângele se scurge pe lângă hepatocite, prin interme­diul unor mici vase denumite sinu­soide, în această venă centrală.

Sinusoidele primesc sânge de la nivelul vaselor triadelor por-tale, respectiv a grupurilor de trei vase situate în cele şase puncte ale lobulului. Triada portală este formată dintr-o mică ramificaţie a arterei hepatice, o ramură mică a venei porte şi un mic duet biliar care colectează bila secretată de celulele hepatice.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

Ficatul si Căile biliare

Lasă un răspuns