METABOLISM BAZAL – Corpul Uman0 Comments

Publicat in:


>Nivelul minim de energie necesi­tat de organism pentru derularea funcţiilor vitale. Este exprimat prin cantitatea de căldură produsă de organism pe unitate de suprafaţă si pe zi; aceasta este rata metabolică bazală (RMB). RMB se măsoară în cursul somnului, la o tempera­tura dată şi la cel puţin 12 ore după masă, când organismul utilizează cea mai puţină energie. RMB vari­ază de la o persoană la alta şi este influenţată de vârstă, sex şi starea de boală.

Author: Corpul Uman
GoogleLink-uri Sponsorizate

METABOLISM BAZAL – Corpul Uman

Lasă un răspuns